stats

Server informations

-

SERVER INFO

Server Name: GOLD RP Red | ?????? ?????? ???/??? (??)
Game: San Andreas Multiplayer
State: Online
Players: 84/200
Address: 176.32.37.191:7777 join
Location:
 Russian Federation
Game Mode: Russia/RP/RPG/RolePlay
Map Name: San Andreas
Last updated:
-

SERVER VARIABLES

gametype: Russia/RP/RPG/RolePlay
lagcomp: On
mapname: San Andreas
max_players: 200
num_players: 84
num_rules: 6
password: 0
servername: GOLD RP Red | ?????? ?????? ???/??? (??)
version: 0.3.7-R2
weather: 3
weburl: golrp.ru
worldtime: 19:00
players

Online players

Players Score
Johny_Franxxx 51
Maybach_Dembree 24
Antonio_Galliano 22
Denis_Pavlov 18
Monica_Hamvort 17
Egor_Tathi 14
Cody_Smes 14
Kena_Spaqetti 11
Aleks_Vais 11
Donalld_Tramp 10
Arbuzik_Angelov 10
Flalke_Macalister 9
Yamato_Miyazaki 8
Itaci_Uchiha 7
Ernesto_Lauren 7
Kirill_Rebrushkin 7
Roma_Dommer 7
Jason_Gilmore 5
Edem_Boyo 5
Harlampiy_Bobylev 4
Avtonom_Arhipov 4
Konstantin_Noskov 4
Ratmir_Nikitin 4
Potap_Ershov 4
Kim_Letov 4
Prov_Kudryavcev 4
Korneliy_Muravyev 4
Irinarh_Kulakov 4
Vitaliy_Blohin 4
Yov_Voroncov 4
Naum_Knyazev 4
Isidor_Gordeev 4
Prokofiy_Lobanov 4
Natan_Bragin 4
Gedimin_Myasnikov 4
Sosipatr_Ovchinnikov 4
Timur_Letov 4
Iriney_Sobolev 4
Mavrodiy_Alekseev 4
Isakiy_Fokin 4
Harlamp_Bogdanov 4
Azar_Belousov 4
Anekt_Rogov 4
Iosafat_Lavrentyev 4
Tit_Pahomov 4
Yaroslav_Harchenko 3
Martyyan_Cvetkov 3
Iakinf_Smirnov 3
Lyubomir_Osipov 3
Clicense_Asterion 3
Sozontiy_Yakushev 3
Heso_Yam 3
Evmen_Yakovlev 3
Sokrat_Popov 3
Serapion_Shashkov 3
Misha_Flex 3
Maks_Hunterbaks 3
Legacy_Asterion 3
Lyubomir_Fedotov 3
Ippolit_Nikiforov 3
Leon_Pulemet 3
Foma_Martynov 3
Anisim_Nosov 3
Avdey_Smirnov 3
Denis_Gvardiani 3
Kezee_Hantlee 3
Fernando_Mors 3
Ipat_Baranov 3
Aleksej_Demin 3
Makariy_Nekrasov 3
Anton_Tretyyakov 3
Afanasiy_Ignatov 3
Agapiy_Yakushev 3
Filaret_Dmitriev 3
Takasi_Invincible 3
Dorofey_Kolesnikov 3
Tarhanov_Kyltyr 3
Oleg_Shashkov 3
Martiriy_Teterin 3
Filofey_Sitnikov 3
Rampage_Ouch 3
Nikon_Nikiforov 3
Armando_Mazziotti 3
Miroslava_Flexside 0
stats

Last 24H stats

graph