stats

Server informations

-

SERVER INFO

Server Name: Gamers For Life
Game: TeamSpeak 3
State: Online
Players: 0/10
Address: 37.187.131.20:18409 join
Location:
 France
Last updated:
-

SERVER VARIABLES

virtualserver_unique_identifier: qpS6gqrMv0L5hp93Ezri+8VDOF8=
virtualserver_name: Gamers For Life
virtualserver_welcomemessage: Hej!Välkommen till GFL´s teamspeak. Om du skapar egna kanaler eller vägrar svara när admin kommer in i kanalen så blir du bannad direkt. . Pga att många har varit på våran TS och varit otrevliga eller bara skiter i att svara oss.
virtualserver_platform: Linux
virtualserver_version: 3.0.13.6 [Build: 1478594913]
virtualserver_maxclients: 10
virtualserver_password: qIcwtQNG3iOK+30pG8GN1Qmy8hM=
virtualserver_clientsonline: 1
virtualserver_channelsonline: 8
virtualserver_created: 0
virtualserver_uptime: 3964312
virtualserver_codec_encryption_mode: 0
virtualserver_hostmessage:
virtualserver_hostmessage_mode: 1
virtualserver_filebase: files/virtualserver_1
virtualserver_default_server_group: 8
virtualserver_default_channel_group: 8
virtualserver_flag_password: 0
virtualserver_default_channel_admin_group: 5
virtualserver_max_download_total_bandwidth: 1.844674407371E+19
virtualserver_max_upload_total_bandwidth: 1.844674407371E+19
virtualserver_hostbanner_url:
virtualserver_hostbanner_gfx_url:
virtualserver_hostbanner_gfx_interval: 0
virtualserver_complain_autoban_count: 5
virtualserver_complain_autoban_time: 1200
virtualserver_complain_remove_time: 3600
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence: 100
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator: -18
virtualserver_id: 18409
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce: 5
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block: 150
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block: 250
virtualserver_client_connections: 462
virtualserver_query_client_connections: 38374
virtualserver_hostbutton_tooltip:
virtualserver_hostbutton_url:
virtualserver_hostbutton_gfx_url:
virtualserver_queryclientsonline: 1
virtualserver_download_quota: 1.844674407371E+19
virtualserver_upload_quota: 1.844674407371E+19
virtualserver_month_bytes_downloaded: 888489
virtualserver_month_bytes_uploaded: 32196
virtualserver_total_bytes_downloaded: 10897335
virtualserver_total_bytes_uploaded: 2398828
virtualserver_port: 18409
virtualserver_autostart: 1
virtualserver_machine_id: 18409
virtualserver_needed_identity_security_level: 8
virtualserver_log_client: 0
virtualserver_log_query: 0
virtualserver_log_channel: 0
virtualserver_log_permissions: 1
virtualserver_log_server: 0
virtualserver_log_filetransfer: 0
virtualserver_min_client_version: 1445512488
virtualserver_name_phonetic:
virtualserver_icon_id: 0
virtualserver_reserved_slots: 0
virtualserver_total_packetloss_speech: 0
virtualserver_total_packetloss_keepalive: 0
virtualserver_total_packetloss_control: 0
virtualserver_total_packetloss_total: 0
virtualserver_total_ping: 0
virtualserver_ip: 37.187.131.20
virtualserver_weblist_enabled: 1
virtualserver_ask_for_privilegekey: 0
virtualserver_hostbanner_mode: 0
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default: 0
virtualserver_min_android_version: 1407159763
virtualserver_min_ios_version: 1407159763
virtualserver_status: online
connection_filetransfer_bandwidth_sent: 0
connection_filetransfer_bandwidth_received: 0
connection_filetransfer_bytes_sent_total: 1554042
connection_filetransfer_bytes_received_total: 49789
connection_packets_sent_speech: 20486293
connection_bytes_sent_speech: 2868638145
connection_packets_received_speech: 10079707
connection_bytes_received_speech: 1403779487
connection_packets_sent_keepalive: 3804381
connection_bytes_sent_keepalive: 155979621
connection_packets_received_keepalive: 3803822
connection_bytes_received_keepalive: 159763208
connection_packets_sent_control: 121427
connection_bytes_sent_control: 19813934
connection_packets_received_control: 122185
connection_bytes_received_control: 13187535
connection_packets_sent_total: 24412101
connection_bytes_sent_total: 3044431700
connection_packets_received_total: 14005714
connection_bytes_received_total: 1576730230
connection_bandwidth_sent_last_second_total: 0
connection_bandwidth_sent_last_minute_total: 0
connection_bandwidth_received_last_second_total: 0
connection_bandwidth_received_last_minute_total: 0
players

Online players

Gamers For Life
Startkanal
Battlefield
Call Of Duty
Left 4 Dead
Övriga spel
Farmin Simulator 2017
Away
Gäst
stats

Last 24H stats

graph