stats

Server informations

-

SERVER INFO

Server Name: ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Game: TeamSpeak 3
State: Online
Players: 0/32
Address: 37.59.246.189:9987 join
Location:
 France
Last updated:
-

SERVER VARIABLES

virtualserver_unique_identifier: ftojwwndIt4rZRANztR5G58+TeE=
virtualserver_name: ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
virtualserver_welcomemessage: [URL]https://t.me/Allexsis[/URL] گروه دورهمی تلگرامTeamSpeak: PuDge.IR تیم اسپیک
virtualserver_platform: Linux
virtualserver_version: 3.12.1 [Build: 1585305527]
virtualserver_maxclients: 32
virtualserver_password:
virtualserver_clientsonline: 1
virtualserver_channelsonline: 193
virtualserver_created: 1560696656
virtualserver_uptime: 9565375
virtualserver_codec_encryption_mode: 0
virtualserver_hostmessage: [URL]https://t.me/Allexsis[/URL] گروه دورهمی تلگرامTeamSpeak: PuDge.IR
virtualserver_hostmessage_mode: 2
virtualserver_filebase: files/virtualserver_1
virtualserver_default_server_group: 10
virtualserver_default_channel_group: 12
virtualserver_flag_password: 0
virtualserver_default_channel_admin_group: 9
virtualserver_max_download_total_bandwidth: 1.844674407371E+19
virtualserver_max_upload_total_bandwidth: 1.844674407371E+19
virtualserver_hostbanner_url: https://t.me/Allexsis
virtualserver_hostbanner_gfx_url: http://s6.picofile.com/file/8386778568/classes_nj_nj.jpg
virtualserver_hostbanner_gfx_interval: 0
virtualserver_complain_autoban_count: 5
virtualserver_complain_autoban_time: 1200
virtualserver_complain_remove_time: 3600
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence: 100
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator: -18
virtualserver_id: 1
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce: 5
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block: 150
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block: 250
virtualserver_client_connections: 8972
virtualserver_query_client_connections: 53141
virtualserver_hostbutton_tooltip: https://t.me/Allexsis
virtualserver_hostbutton_url: https://t.me/Allexsis
virtualserver_hostbutton_gfx_url: http://s3.picofile.com/file/8363785500/download.jpg
virtualserver_queryclientsonline: 1
virtualserver_download_quota: 1.844674407371E+19
virtualserver_upload_quota: 1.844674407371E+19
virtualserver_month_bytes_downloaded: 4020419
virtualserver_month_bytes_uploaded: 972533
virtualserver_total_bytes_downloaded: 221779146
virtualserver_total_bytes_uploaded: 57258799
virtualserver_port: 9987
virtualserver_autostart: 1
virtualserver_machine_id:
virtualserver_needed_identity_security_level: 8
virtualserver_log_client: 1
virtualserver_log_query: 1
virtualserver_log_channel: 1
virtualserver_log_permissions: 1
virtualserver_log_server: 1
virtualserver_log_filetransfer: 1
virtualserver_min_client_version: 1560850141
virtualserver_name_phonetic:
virtualserver_icon_id: 3907560298
virtualserver_reserved_slots: 1
virtualserver_total_packetloss_speech: 0
virtualserver_total_packetloss_keepalive: 0
virtualserver_total_packetloss_control: 0
virtualserver_total_packetloss_total: 0
virtualserver_total_ping: 0
virtualserver_ip: 0.0.0.0, ::
virtualserver_weblist_enabled: 1
virtualserver_ask_for_privilegekey: 0
virtualserver_hostbanner_mode: 2
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default: 0
virtualserver_min_android_version: 1559834030
virtualserver_min_ios_version: 1559144369
virtualserver_nickname:
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block: 0
virtualserver_status: online
connection_filetransfer_bandwidth_sent: 0
connection_filetransfer_bandwidth_received: 0
connection_filetransfer_bytes_sent_total: 220819564
connection_filetransfer_bytes_received_total: 57127117
connection_packets_sent_speech: 819262024
connection_bytes_sent_speech: 89404647380
connection_packets_received_speech: 359135323
connection_bytes_received_speech: 39053639013
connection_packets_sent_keepalive: 97326071
connection_bytes_sent_keepalive: 3990368911
connection_packets_received_keepalive: 96784528
connection_bytes_received_keepalive: 4065075556
connection_packets_sent_control: 5324771
connection_bytes_sent_control: 1029892286
connection_packets_received_control: 5185813
connection_bytes_received_control: 460400595
connection_packets_sent_total: 921912866
connection_bytes_sent_total: 94424908577
connection_packets_received_total: 461105664
connection_bytes_received_total: 43579115164
connection_bandwidth_sent_last_second_total: 0
connection_bandwidth_sent_last_minute_total: 0
connection_bandwidth_received_last_second_total: 0
connection_bandwidth_received_last_minute_total: 0
players

Online players

̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
• • •
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃◥◣◆◢◤▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
Iɴ Tʜᴇ Nᴀᴍᴇ Oғ Gᴏᴅ
Rυleѕ αɴd Reɢυlαтιoɴѕ
IP: PuDge.IR
ƊєѕιƓηєR : ˡᴼᶰᵉˡʸ
█▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃◢◤◆◥◣▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃█
█║║ల Aᴅᴍɪɴɪsᴛʀᴀᴛᴏʀs ల║║█
███████▀▀▀░░░░░░░▀▀▀███████
████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░▀████
███│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│███
██▌│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│▐██
██░└┐░░░░░░░░░░░░░░░░░┌┘░██
██░░└┐░░░░░░░░░░░░░░░┌┘░░██
██░░┌┘▄▄▄▄▄░░░░░▄▄▄▄▄└┐░░██
██▌░│██████▌░░░▐██████│░▐██
███░│▐███▀▀░░▄░░▀▀███▌│░███
██▀─┘░░░░░░░▐█▌░░░░░░░└─▀██
██▄░░░▄▄▄▓░░▀█▀░░▓▄▄▄░░░▄██
████▄─┘██▌░░░░░░░▐██└─▄████
█████░░▐█─┬┬┬┬┬┬┬─█▌░░█████
████▌░░░▀┬┼┼┼┼┼┼┼┬▀░░░▐████
█████▄░░░└┴┴┴┴┴┴┴┘░░░▄█████
███████▄░░░░░░░░░░░▄███████
██████████▄▄▄▄▄▄▄██████████
◤◤◢◢

⬆⬆ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ ⬆⬆
┗━━┓WeℓℓCoмe тO Gαмε Nεт ┏━━┛
┗◥◣ ● ● ● ◢◤┛
رنک درخواستی
█▀▀▀▀▀▀▀◥◣◆◢◤▀▀▀▀▀▀▀█
☀ ƤυвℓιƇ Ƈнαηηєℓ ☀
█▄▄▄▄▄▄▄◢◤◆◥◣▄▄▄▄▄▄▄█
╔ ƤυвℓιƇ Ƈнαηηєℓ ❶
╠ ƤυвℓιƇ Ƈнαηηєℓ ❷
╠ ƤυвℓιƇ Ƈнαηηєℓ ❸
╠ ƤυвℓιƇ Ƈнαηηєℓ ❹
╚ ƤυвℓιƇ Ƈнαηηєℓ ❺
█▀▀▀▀▀▀▀◥◣◆◢◤▀▀▀▀▀▀▀█
☀ Ƒяєє Ƈнαηηєℓ ☀
█▄▄▄▄▄▄▄◢◤◆◥◣▄▄▄▄▄▄▄█
╔ Ƒяєє Ƈнαηηєℓ ❶
╠ Ƒяєє Ƈнαηηєℓ ❷
╠ Ƒяєє Ƈнαηηєℓ ❸
╠ Ƒяєє Ƈнαηηєℓ ❹
╚ Ƒяєє Ƈнαηηєℓ ❺
█▀▀▀▀▀▀▀◥◣◆◢◤▀▀▀▀▀▀▀█
☀ Pʀɪᴠᴀᴛe Ƈнαηηєℓ ☀
█▄▄▄▄▄▄▄◢◤◆◥◣▄▄▄▄▄▄▄█
╔ Ƥяιναтє Ƈнαηηєℓ 1 Sℓσт
╠ Ƥяιναтє Ƈнαηηєℓ 2 Sℓσт
╠ Ƥяιναтє Ƈнαηηєℓ 3 Sℓσт
╠ Ƥяιναтє Ƈнαηηєℓ 4 Sℓσт
╚ Ƥяιναтє Ƈнαηηєℓ 5 Sℓσт
█▀▀▀▀▀▀▀◥◣◆◢◤▀▀▀▀▀▀▀█
⚔️ Mαғια ⚔️
█▄▄▄▄▄▄▄◢◤◆◥◣▄▄▄▄▄▄▄█
╔ Mαƒια мαηgємєηт
╠ Mαƒια тαнƖiƖ
╠ Mαƒια ℓσвву
╠ Mαƒια Ɩєαяη
╚ Mαƒια Sɪʟᴇɴᴄᴇ
█▀▀▀▀▀▀▀◥◣◆◢◤▀▀▀▀▀▀▀█
★ MαMe Løνeяš ★
█▄▄▄▄▄▄▄◢◤◆◥◣▄▄▄▄▄▄▄█
╔ ოձოε ωαяš ( . Y . )
╠ ოձოε ( . Y . ) ❶
╠ ოձოε ( . Y . ) ❷
╠ ოձოε ( . Y . ) ❸
╠ ოձოε ( . Y . ) ❹
╚ ოձოε ( . Y . ) ❺
◥◣◆◢◤
--─╤╦︻3=(Ɠαмєѕ Ƈнαηηєℓ)=Ƹ︻╦╤─--
◢◤◆◥◣
▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄
█░░░█░░░░░░░░░░▄▄░██░��
█░▀▀█▀▀░▄▀░▄▀░░▀▀░▄▄░█
█░░░▀░░░▄▄▄▄▄░░██░▀▀░█
▀▄▄▄▄▄▀─────▀▄▄▄▄▄▄▀
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε Ɗσтα 2
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε ƊƊ Ɲєт
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε Mιηє Ƈяαfт
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε SкιƖƖ
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε Ɯσям Iѕ
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε ƤυвƓ
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε Sʜᴇʟʟ Sʜᴏᴄᴋ
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε Ɗσтα 1
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε SтяσηƓ Hσℓ∂
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε Mαғια
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε Ƭєαм ƑσятRєѕ
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε Ƈѕ Ɠσ
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε UηтυяηєƊ
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε ƁяαωƖHαllα
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=εƇƖιcкєR Hєяσєѕ
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε ƜσяℓƊ Of Ƭαηк
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε ƊσσƊσσℓ Ɓαzι
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε Cяεαтινε 1
̿̿̿ ̿' ̿'\\̵͇̿̿\\з=(•̪̀●́)=ε Cяεαтινε 2
◦•●◉✿✿◉●•◦

♫♪|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|♫♪
ʕ·͡ᴥ·ʔ
▓ Aшαч Fяσм Kεчвσαяɔ ▓
●▬▬▬▬๑۩ Ƒυη Ƈнαηηєℓ ۩๑▬▬▬▬●
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) عدد زنی
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) 20 سوالی
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) میخاره
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) پرسش و پاسخ
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) خریدار ضایعات
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) قهوه خونه
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) دستشویی
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) سخن بزرگان گروه
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) مشاعره
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) نانوایی
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) در حال مطالعه
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) بیا عمویی
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) کَل کَل
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) الان که چی ؟
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) اعصاب ندارم ها
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) زنگ تفریح
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) تیمارستان
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) کونم خیلی گشاده
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) حامله شدم
( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ) دودول بازی
웃❤유
┣▇▇▇═─
●▬▬▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
▂▃▄▅▆▇█▓ WC ▓█▇▆▅▄▃▂
█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
██████████▒▒▒▒█▄▒▒▒
██████████▒▒▒▒██▒▒▒
███████████▄▄▒██▒▒▒
█████████▒▒▒▒▒██▒▒▒
█████████▒▒▒▒█████▒
████████▒▒▒▒▒███████
█████▒▒▒▒▒▒▒▒██▒███
█��██████▒▒▒▒▒▒▒████
██████████▒▒▒▒█████
███████████▒▒█████▒
████████████████▒▒▒
████████▒██████▒▒▒▒
████████▒▒███▒▒▒▒▒▒
████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
█▄█▄█▄█▄█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
███████████▒▒▒▒▒▒▒▒
█████████████▒▒▒▒▒▒
▒██████▒███████▒▒▒▒
▒███████▒███████▒▒▒
▒▒████████████▒▒▒▒▒
███████████▒▒▒▒▒▒▒▒
████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
█▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▌▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒█████████▄▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
stats

Last 24H stats

graph