stats

Server informations

-

SERVER INFO

Server Name: ▓ TS3ONLINE.NO-IP.PL ▓ DARMOWE POLSKIE KANAŁY ▓ 512 SLOTS ▓
Game: TeamSpeak 3
State: Offline
Players: 0/0
Address: 46.105.92.99:9987 join
Location:
 France
Last updated:
-

SERVER VARIABLES

virtualserver_unique_identifier: XMVRxcMtvymLRccBMZkCAeX4qpA=
virtualserver_name: ▓ TS3ONLINE.NO-IP.PL ▓ DARMOWE POLSKIE KANAŁY ▓ 512 SLOTS ▓
virtualserver_welcomemessage: Zapraszamy na stronę forum.ts3online.no-ip.pl
virtualserver_platform: Linux
virtualserver_version: 3.0.13.6 [Build: 1478594913]
virtualserver_maxclients: 512
virtualserver_password:
virtualserver_clientsonline: 3
virtualserver_channelsonline: 153
virtualserver_created: 0
virtualserver_uptime: 290
virtualserver_codec_encryption_mode: 0
virtualserver_hostmessage: Witaj na [b]▓ TS3ONLINE.NO-IP.PL ▓ DARMOWE POLSKIE KANAŁY ▓ 512 SLOTS ▓[/b]Aktualnie zalogowanych jest [b]9/512[/b] użytkowników onlineZyczmy przyjemnych rozmów!
virtualserver_hostmessage_mode: 2
virtualserver_filebase: files/virtualserver_1
virtualserver_default_server_group: 8
virtualserver_default_channel_group: 8
virtualserver_flag_password: 0
virtualserver_default_channel_admin_group: 5
virtualserver_max_download_total_bandwidth: 1.844674407371E+19
virtualserver_max_upload_total_bandwidth: 1.844674407371E+19
virtualserver_hostbanner_url: https://www.facebook.com/Ts3onlineno-ippl-1782803661942482/
virtualserver_hostbanner_gfx_url: http://i.imgur.com/Yvji1Wh.gif
virtualserver_hostbanner_gfx_interval: 0
virtualserver_complain_autoban_count: 5
virtualserver_complain_autoban_time: 1200
virtualserver_complain_remove_time: 3600
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence: 100
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator: -18
virtualserver_id: 1
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce: 5
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block: 150
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block: 250
virtualserver_client_connections: 3
virtualserver_query_client_connections: 11
virtualserver_hostbutton_tooltip:
virtualserver_hostbutton_url: https://www.facebook.com/Ts3onlineno-ippl-1782803661942482/
virtualserver_hostbutton_gfx_url: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/2000px-Facebook_icon.svg.png
virtualserver_queryclientsonline: 2
virtualserver_download_quota: 1.844674407371E+19
virtualserver_upload_quota: 1.844674407371E+19
virtualserver_month_bytes_downloaded: 37281677
virtualserver_month_bytes_uploaded: 970294
virtualserver_total_bytes_downloaded: 73584764397
virtualserver_total_bytes_uploaded: 2090005962
virtualserver_port: 9987
virtualserver_autostart: 1
virtualserver_machine_id:
virtualserver_needed_identity_security_level: 8
virtualserver_log_client: 1
virtualserver_log_query: 0
virtualserver_log_channel: 1
virtualserver_log_permissions: 1
virtualserver_log_server: 1
virtualserver_log_filetransfer: 1
virtualserver_min_client_version: 1445512488
virtualserver_name_phonetic:
virtualserver_icon_id: 1566741872
virtualserver_reserved_slots: 5
virtualserver_total_packetloss_speech: 0
virtualserver_total_packetloss_keepalive: 0.0004
virtualserver_total_packetloss_control: 0
virtualserver_total_packetloss_total: 0.0004
virtualserver_total_ping: 50
virtualserver_ip: 0.0.0.0, ::
virtualserver_weblist_enabled: 1
virtualserver_ask_for_privilegekey: 0
virtualserver_hostbanner_mode: 2
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default: 5
virtualserver_min_android_version: 1407159763
virtualserver_min_ios_version: 1407159763
virtualserver_status: online
connection_filetransfer_bandwidth_sent: 0
connection_filetransfer_bandwidth_received: 0
connection_filetransfer_bytes_sent_total: 0
connection_filetransfer_bytes_received_total: 0
connection_packets_sent_speech: 13040
connection_bytes_sent_speech: 1405016
connection_packets_received_speech: 13164
connection_bytes_received_speech: 1418160
connection_packets_sent_keepalive: 1616
connection_bytes_sent_keepalive: 66256
connection_packets_received_keepalive: 1614
connection_bytes_received_keepalive: 67792
connection_packets_sent_control: 413
connection_bytes_sent_control: 119401
connection_packets_received_control: 416
connection_bytes_received_control: 24964
connection_packets_sent_total: 15069
connection_bytes_sent_total: 1590673
connection_packets_received_total: 15194
connection_bytes_received_total: 1510916
connection_bandwidth_sent_last_second_total: 81
connection_bandwidth_sent_last_minute_total: 3431
connection_bandwidth_received_last_second_total: 83
connection_bandwidth_received_last_minute_total: 3566
stats

Last 24H stats

graph