search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Server Name Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 644/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 185.71.66.95:7771
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 627/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7773
samp Arizona Role Play | Scottdale 551/1000 San Andreas
Join 185.169.134.43:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 05 547/1000 Russia
Join 193.70.125.136:7777
samp Arizona Role Play | Yuma 484/1000 San Andreas
Join 185.169.134.107:7777
samp •°™<<R•E•A•N•I•M•A•T•O•R>>™°• 0.3.E 478/500 Russian|Ukraine
Join 94.103.87.197:7777
samp Arizona Role Play | Tucson 473/1000 Russian
Join 185.169.134.4:7777
samp Arizona Role Play | Saint Rose 472/1000 Russian
Join 185.169.134.5:7777
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 456/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp Arizona Role Play | Mesa 452/1000 San Andreas
Join 185.169.134.59:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 450/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7774
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 429/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7772
samp Arizona Role Play | Brainburg 397/1000 Russian
Join 185.169.134.45:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 03 375/1000 Russia
Join 51.38.143.196:7777
samp Arizona Role Play | Phoenix 373/1000 San Andreas
Join 185.169.134.3:7777
mta MTA Province-RP #1 [gtaprovince.ru] [voice] 373/750 None
Join 185.71.66.80:22003
samp SanTrope RolePlay | SA:MP ANDROID 344/750 San Andreas
Join 213.32.116.173:7777
samp Arizona Role Play | Red-Rock 343/1000 Russian
Join 185.169.134.61:7777
samp B-HOOD RPG Server (panel.b-hood.ro) - New Update 323/1000 LV/LS
Join 193.203.39.47:7777
samp Sirex RP | ????? /sirex ? ?????? ???????? 320/500 .::State Sirex::.
Join 217.106.104.107:7777
samp RUSSIAN[????_2]SERVER 303/500 [????_2]
Join 94.142.139.11:7771
samp OG-Times RPG | Earth Server - Update! 283/1000 San Andreas
Join 193.203.39.49:7777
mta MTA Province-RP #5 [gtaprovince.ru] [voice] 282/750 None
Join 185.71.66.66:22003
samp jade.nephrite.ro - special quest (balloons) 279/1000 LS/LV/SF
Join 193.203.39.37:7777
samp Advance RolePlay 5 | Blue Server 279/1000 Advance Country
Join 5.254.104.135:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 275/600 San Andreas
Join 192.99.185.80:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 275/600 San Andreas
Join 192.99.185.88:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 275/600 San Andreas
Join 192.99.185.94:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 274/600 San Andreas
Join 192.99.185.92:7777
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • Ðîê • Ìàãèÿ • Áàéêåðû • 273/500 OCTPOB
Join 46.174.54.184:7777
Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news