search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Players Map     IP:Port
samp Arizona RP | Chandler | X3 Payday! 1000/1000 San Andreas
Join 185.169.134.44:7777
samp Arizona RP | Tucson | X3 Payday! 1000/1000 San Andreas
Join 185.169.134.4:7777
samp Arizona RP | SaintRose | X3 Payday! 997/1000 San Andreas
Join 185.169.134.5:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 04 909/1000 Russia
Join 51.38.143.197:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 05 815/1000 Russia
Join 193.70.125.136:7777
samp Diamond Role Play | Ruby 773/1000 Diamond RolePlay
Join 194.61.44.68:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 03 678/1000 Russia
Join 51.38.143.196:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 604/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7773
samp Diamond Role Play | Amber 582/1000 Diamond RolePlay
Join 194.61.44.67:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 06 581/1000 Russia
Join 193.70.125.137:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 553/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7771
samp [BS] Balkan School | Event "Sawn-off master" 19h 541/990 BS Republic
Join 178.32.125.55:7778
mta MTA Province-RP #5 [gtaprovince.ru] [voice] 522/750 None
Join 185.71.66.66:22003
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 515/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7774
samp « WantLand RolePlay » | Áîíóñ: 60.000.000$ + 5.000 499/50 San Andreas
Join 95.216.6.122:7352
samp SA:RP Server Otvoren! Lag fix! 482/1000 SkillArenica
Join 51.89.25.172:7777
samp SA:RP Server Otvoren! Lag fix! 481/1000 SkillArenica
Join 51.89.25.168:7777
samp B-Zone: RPG Server 2 - FUZIUNE! 478/1000 LS-LV-SF
Join 193.203.39.14:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 472/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7772
mta MTA Province-RP #1 [gtaprovince.ru] [voice] 470/750 None
Join 185.71.66.80:22003
samp B-Zone: RPG Server 1 - FUZIUNE! 468/1000 LS-LV-SF
Join 193.203.39.13:7777
samp Diamond Role Play | Crystal 462/1000 Diamond RolePlay
Join 194.61.44.64:7777
samp •°™<<R•E•A•N•I•M•A•T•O•R>>™°• 0.3.E 459/500 Russian|Ukraine
Join 94.103.87.197:7777
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 457/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp Diamond Role Play | Emerald 453/1000 Diamond RolePlay
Join 194.61.44.61:7777
samp ruby.nephrite.ro - Daily quests crates 450/1000 LS/LV/SF
Join 193.203.39.36:7777
samp | Trinity Roleplay ¹1 | 436/970 Trinity World
Join 185.169.134.84:7777
mta CCDplanet official MTA:SA server #2 [РУС] 419/500 None
Join 176.31.72.92:22003
samp Advance RolePlay | Blue Server 412/1000 Advance Country
Join 5.254.104.135:7777
samp Samp-Rp.Ru Revolution 409/1000 Russia
Join 185.169.134.11:7777
Game Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news