search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 645/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7771
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 630/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7773
samp Arizona Role Play | Scottdale 561/1000 Russian
Join 185.169.134.43:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 05 554/1000 Russia
Join 193.70.125.136:7777
samp Arizona Role Play | Yuma 476/1000 San Andreas
Join 185.169.134.107:7777
samp •°™<<R•E•A•N•I•M•A•T•O•R>>™°• 0.3.E 471/500 Russian|Ukraine
Join 94.103.87.197:7777
samp Arizona Role Play | Saint Rose 470/1000 Russian
Join 185.169.134.5:7777
samp Arizona Role Play | Tucson 462/1000 San Andreas
Join 185.169.134.4:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 458/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 185.71.66.95:7774
samp Arizona Role Play | Mesa 456/1000 San Andreas
Join 185.169.134.59:7777
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 456/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp Arizona Role Play | Chandler 442/1000 Russian
Join 185.169.134.44:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 432/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7772
samp Arizona Role Play | Brainburg 412/1000 Russian
Join 185.169.134.45:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 03 381/1000 Russia
Join 51.38.143.196:7777
samp Arizona Role Play | Phoenix 374/1000 Russian
Join 185.169.134.3:7777
mta MTA Province-RP #1 [gtaprovince.ru] [voice] 374/750 None
Join 185.71.66.80:22003
samp Arizona Role Play | Red-Rock 355/1000 San Andreas
Join 185.169.134.61:7777
samp SanTrope RolePlay | SA:MP ANDROID 334/750 San Andreas
Join 213.32.116.173:7777
samp Sirex RP | ????? /sirex ? ?????? ???????? 321/500 .::State Sirex::.
Join 217.106.104.107:7777
samp ???????[????_2]?????? 303/500 |[.::]RUSSIAN[::.]|
Join 94.142.139.11:7771
mta MTA Province-RP #5 [gtaprovince.ru] [voice] 286/750 None
Join 185.71.66.66:22003
samp OG-Times RPG | Earth Server - Update! 283/1000 San Andreas
Join 193.203.39.49:7777
samp UIF - United Islands Freeroam [build 139] 281/600 UIF build 139
Join 51.254.85.134:7776
samp jade.nephrite.ro - special quest (balloons) 279/1000 LS/LV/SF
Join 193.203.39.37:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 276/600 San Andreas
Join 192.99.185.94:7777
samp Advance RolePlay 5 | Blue Server 276/1000 Advance Country
Join 5.254.104.135:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 275/600 San Andreas
Join 192.99.185.80:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 275/600 San Andreas
Join 192.99.185.88:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 273/600 San Andreas
Join 192.99.185.92:7777
Game Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news