search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map    
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 622/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7773
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 586/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7771
samp •Relax | Ïåðååõàëè 217.106.104.99:7777 • 494/500 RU|UA|KZ
Join 217.106.104.98:7777
samp •°™<<R•E•A•N•I•M•A•T•O•R>>™°• 0.3.E 478/500 Russian|Ukraine
Join 94.103.87.197:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 475/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 185.71.66.95:7774
samp Arizona Role Play | Scottdale 466/1000 San Andreas
Join 185.169.134.43:7777
samp [BS] Balkan School | www.balkan-school.com 461/995 BS Republic
Join 178.32.125.55:7778
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 457/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp RADMIR RolePlay | ??????: 05 428/1000 Russia
Join 193.70.125.136:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 368/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 185.71.66.95:7772
samp Arizona Role Play | Chandler 354/1000 San Andreas
Join 185.169.134.44:7777
samp Arizona Role Play | Yuma 348/1000 Russian
Join 185.169.134.107:7777
samp Arizona Role Play | Tucson 347/1000 Russian
Join 185.169.134.4:7777
samp SA:RP [Dupli Respekti,3x za igrace <level 20] 344/1000 SkillArenica
Join 51.89.25.168:7777
samp Arizona Role Play | Mesa 341/1000 San Andreas
Join 185.169.134.59:7777
samp Arizona Role Play | Saint Rose 339/1000 San Andreas
Join 185.169.134.5:7777
samp Arizona Role Play | Brainburg 328/1000 San Andreas
Join 185.169.134.45:7777
samp Sirex RP | ????? /sirex ? ?????? ???????? 314/500 .::State Sirex::.
Join 217.106.104.107:7777
samp Arizona Role Play | Phoenix 312/1000 San Andreas
Join 185.169.134.3:7777
samp SanTrope RolePlay | SA:MP ANDROID 312/750 San Andreas
Join 213.32.116.173:7777
samp B-HOOD RPG Server (panel.b-hood.ro) - New Update 307/1000 LV/LS
Join 193.203.39.47:7777
samp RUSSIAN[????_2]SERVER 303/500 [????_2]
Join 94.142.139.11:7771
samp UIF - United Islands Freeroam [build 139] 298/600 UIF build 139
Join 51.254.85.134:7776
samp Arizona Role Play | Red-Rock 290/1000 San Andreas
Join 185.169.134.61:7777
mta MTA Province-RP #1 [gtaprovince.ru] [voice] 287/750 None
Join 185.71.66.80:22003
samp Advance RolePlay 5 | Blue Server 286/1000 Advance Country
Join 5.254.104.135:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 284/600 San Andreas
Join 192.99.185.80:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 284/600 San Andreas
Join 192.99.185.88:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 284/600 San Andreas
Join 192.99.185.94:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 283/600 San Andreas
Join 192.99.185.92:7777
Game Server Name Players Map    
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news