search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Map     IP:Port
samp RADMIR RolePlay | ??????: 04 867/1000 Russia
Join 51.38.143.197:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 05 751/1000 Russia
Join 193.70.125.136:7777
samp Diamond Role Play | Ruby 704/1000 Diamond RolePlay
Join 194.61.44.68:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 03 619/1000 Russia
Join 51.38.143.196:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 555/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7773
samp [BS] Balkan School | Event "Sawn-off master" 19h 509/990 BS Republic
Join 178.32.125.55:7778
samp RADMIR RolePlay | ??????: 06 506/1000 Russia
Join 193.70.125.137:7777
samp Diamond Role Play | Amber 505/1000 Diamond RolePlay
Join 194.61.44.67:7777
samp « WantLand RolePlay » | Áîíóñ: 60.000.000$ + 5.000 498/50 San Andreas
Join 95.216.6.122:7352
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 477/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 185.71.66.95:7774
samp •°™<<R•E•A•N•I•M•A•T•O•R>>™°• 0.3.E 475/500 Russian|Ukraine
Join 94.103.87.197:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 456/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7772
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 456/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 443/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 185.71.66.95:7771
samp SA:RP Server Otvoren! Lag fix! 438/1000 SkillArenica
Join 51.89.25.172:7777
samp SA:RP Server Otvoren! Lag fix! 438/1000 SkillArenica
Join 51.89.25.168:7777
samp B-Zone: RPG Server 1 - FUZIUNE! 432/1000 LS-LV-SF
Join 193.203.39.13:7777
samp B-Zone: RPG Server 2 - FUZIUNE! 430/1000 LS-LV-SF
Join 193.203.39.14:7777
samp Diamond Role Play | Emerald 422/1000 Diamond RolePlay
Join 194.61.44.61:7777
mta MTA Province-RP #5 [gtaprovince.ru] [voice] 420/750 None
Join 185.71.66.66:22003
samp Diamond Role Play | Crystal 397/1000 Diamond RolePlay
Join 194.61.44.64:7777
samp ruby.nephrite.ro - Daily quests crates 389/1000 LS/LV/SF
Join 193.203.39.36:7777
samp | Trinity Roleplay ¹1 | 386/970 Trinity World
Join 185.169.134.84:7777
samp Diamond Role Play | Sapphire 381/1000 Diamond RolePlay
Join 5.254.123.6:7777
mta MTA Province-RP #1 [gtaprovince.ru] [voice] 377/750 None
Join 185.71.66.80:22003
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 376/600 San Andreas
Join 192.99.185.80:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 376/600 San Andreas
Join 192.99.185.88:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 376/600 San Andreas
Join 192.99.185.94:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 375/600 San Andreas
Join 192.99.185.92:7777
samp blue.bugged.ro | Giftbox | Summer Quests 368/1000 LS, LV, SFs
Join 193.203.39.42:7777
Game Server Name Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news