Page 1 of 1

Vape-speak.pl

PostPosted: 25/09/2016, 19:07
by Diablica
Witam ! zapraszamy serdecznie na nowy serwer glosowy !
Hello ! we invite you to new voice server !
Herzlich Willkommen! Wir laden Sie ein, neue Sprachserver !
Vítejte ! zveme vás na nové hlasové serveru!
Benvenuto ! Vi invitiamo a nuovo server vocale !

IP: Vape-speak.pl
Ts3.zabijambolubie.pl
185.62.189.76:9987