search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 608/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 85.119.149.82:7773
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 457/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp ???????[????_2]?????? 304/500 .::Russian::.
Join 94.142.139.11:7771
samp ruby.nephrite.ro - 2 years together! 260/1000 LS/LV/SF
Join 193.203.39.36:7777
samp jade.nephrite.ro - 2 years together! 258/1000 LS/LV/SF
Join 193.203.39.37:7777
samp blue.bugged.ro 246/1000 LS, LV, SFs
Join 193.203.39.42:7777
samp        ÐÓÑÑÊÈÉ  DRIFT  ÑÅÐÂÅÐ  244/500   Drift Inside 
Join 185.231.155.185:7777
samp B-Zone: RPG Server 1 241/1000 LS-LV-SF
Join 193.203.39.13:7777
samp OG-Times RPG | Earth Server 235/1000 San Andreas
Join 193.203.39.49:7777
samp  ???????  ?????  ??????  228/500 BLESSED DRIFT
Join 185.231.155.185:1488
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • Ìàãè÷åñêèé îñòðî⠕  • 214/500 OCTPOB
Join 46.174.54.184:7777
samp FLORIDA RP .:|[V.I.P ?????] 1 lvl+ 20kk$ + 20k Don 196/300 .::State Florida::.
Join 217.106.106.122:7777
samp Asgard Role Play | Áîíóñ íîâè÷êàì 187/200 San Andreas
Join 176.32.36.27:7777
mta MTA Province-RP #1 [gtaprovince.ru] [voice] 177/750 None
Join 185.71.66.80:22003
samp B-Zone: RPG Server 3 157/1000 LS-LV-SF
Join 193.203.39.15:7777
samp GalaxY I (0.3.7) [RUS/UA] 147/1000 San Andreas
Join 176.32.39.200:7777
samp B-Zone: RPG Server 2 136/1000 LS-LV-SF
Join 193.203.39.14:7777
mta MTA Province-RP #5 [gtaprovince.ru] [voice] 123/750 None
Join 185.71.66.66:22003
samp B-Zone: RPG Server 4 118/1000 LS-LV-SF
Join 193.203.39.16:7777
mta MTA Province-RP #2 [gtaprovince.ru] [voice] 96/750 None
Join 185.71.66.70:22003
mta MTA Province-RP #6 [gtaprovince.ru] [voice] 91/750 None
Join 185.71.66.81:22003
samp white.bugged.ro 88/800 LS, LV, SFs
Join 193.203.39.43:7777
samp Axwell World 86/1000 San Andreas
Join 93.170.76.34 :7778
arma3 [RU] Rimas Role Play Altis| rimasrp.life 84/155 Altis
Join 212.22.93.26:2302
samp Axwell World 84/1000 San Andreas
Join 93.170.76.34:7778
ts3 INFINITY TeamSpeak 81/512
Join 185.211.247.26:9987
rust MAGIC RUST #1 [ X2 | KITS | TP | SOLO ] Wipe 18.04 78/200 Procedural Map
Join 185.97.254.127:10000
mta MTA Province-RP #4 [gtaprovince.ru] [voice] 77/750 None
Join 185.71.66.64:22003
mta MTA Province-RP #3 [gtaprovince.ru] [voice] 74/750 None
Join 185.71.66.79:22003
samp Flin RolePlay: Mira | SA:MP Mobile 67/1000 San Andreas
Join 185.97.255.59:7771
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news