search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | SA-MP.RU 616/1000 Russian/???????/???????
Join 185.71.66.95:7771
samp [BS] Balkan School | www.balkan-school.com 496/1000 BS Republic
Join 37.230.137.174:7778
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | SA-MP.RU 325/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7773
samp Samp-Rp.Ru Revolution 315/1000 Russia
Join 95.181.158.64:7777
samp Samp-Rp.Ru Revolution 311/1000 Russian
Join 95.181.158.63:7777
samp Online RolePlay | S3 | SA-MP MOBILE 290/1000 San Andreas
Join 80.66.82.243:7777
mta MTA Province #1 [gtaprovince.ru] 282/815 None
Join 185.71.66.80:22003
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | SA-MP.RU 233/1000 Russian/???????/???????
Join 185.71.66.95:7772
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • Ïèòîìöû • Êðûëüÿ • Ìàãè 213/499 OCTPOB
Join 46.174.54.184:7777
mta MTA Province #2 [gtaprovince.ru] 200/815 None
Join 185.71.66.70:22003
samp «Life ROLE PLAY» Áîíóñ:120kk,12lvl ÀÄÌ/ËÈÄ 188/250 San Andreas
Join 46.174.53.91:7777
samp [ETRP]Mega|12lvl 120kk,20k|(ADM,LID) 187/350 San Andreas
Join 37.230.162.217:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | SA-MP.RU 181/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 185.71.66.95:7774
samp ????? /GOADMINKA ? ?????? ???????!!! 177/300 San Andreas
Join 46.174.55.190:7777
samp Empire -(ADM,LID)12lvl 120kk,20k Donate 176/450 San Andreas
Join 46.174.49.142:7777
samp OnyX - ???? ?????/12lvl/ADM/LID 174/300 San Andreas
Join 46.174.53.247:7777
mta MTA Province #6 [gtaprovince.ru] 172/815 None
Join 185.71.66.81:22003
samp Samp-Rp.Ru Legacy 168/1000 Russia
Join 95.181.158.78:7777
mta MTA Province #4 [gtaprovince.ru] 166/815 None
Join 185.71.66.64:22003
samp GalaxY I (0.3.7) [RUS/UA] 164/1000 San Andreas
Join 176.32.39.200:7777
samp RUSSIA RP | Novosibirsk | 10lvl, 99kk, 25k Donate 160/600 San Andreas
Join 62.122.214.40:7777
mta MTA Province #3 [gtaprovince.ru] 152/815 None
Join 185.71.66.79:22003
samp USA RP ??????? ??????? /TAKEADM 151/600 San Andreas
Join 62.122.215.94:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ëèòèóì | SA-MP.RU 150/1000 Russian/???????/???????
Join 185.71.66.95:7775
samp Zara Gaming RPG | Otvoreni saloni < Vracamo stats 146/1000 Yugoslavia
Join 46.174.53.195:7777
mta MTA Province #5 [gtaprovince.ru] 144/815 None
Join 185.71.66.66:22003
mta MTA Province #7 [gtaprovince.ru] 131/815 None
Join 185.71.66.88:22003
samp PAYDAY RP| ÀÄÌ/ËÈÄ | ÁÎÍÓÑ 130/500 San Andreas
Join 46.174.54.102:7777
samp PDRP BRILLIANT | ÁÎÍÓÑ | ÌÍÎÃÎ ÁÀÁËÀ | ÀÄÌ/ËÈÄ 128/500 San Andreas
Join 46.174.54.175:7777
samp PDRP GOLD | 9 ??? | 50 ?? | ????? 126/500 San Andreas
Join 62.122.214.204:7777
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news