search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 3 | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 565/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 95.213.255.83:7773
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 1 | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 553/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 95.213.255.83:7771
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 4 | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 506/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 95.213.255.83:7774
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 471/600 San Andreas
Join 192.99.185.94:7777
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 456/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp FZ Roleplay [S5] Rol en espa?ol 344/600 LS / SF / LV
Join 149.56.218.170:7777
samp FZ Roleplay [S2] Rol en espa?ol 328/600 San Andreas
Join 192.99.185.111:7777
samp SA:RP [Dupli Respekti,3x za igrace <level 20] 309/1000 SkillArenica
Join 87.98.188.113 :7777
samp ???????[????_2]?????? 303/500 .::Russian::.
Join 94.142.139.11:7771
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 290/600 San Andreas
Join 149.56.126.102:7777
samp Asgard Role Play | Áîíóñ íîâè÷êàì 281/300 San Andreas
Join 176.32.36.27:7777
samp FZ Roleplay [BR] Rol em português 264/550 SA - BR/PT
Join 167.114.73.109:7777
samp OG-Times RPG | Earth Server 263/1000 San Andreas
Join 93.119.25.79:7777
mta CCDPlanet Battlegrounds SQUAD server #1 [PUBG, Battle Royale] 235/300 None
Join 79.137.97.7:22003
samp Arizona Role Play | Saint Rose 229/996 San Andreas
Join 185.169.134.5:7777
samp blue.bugged.ro 224/1000 LS, LV, SFs
Join 93.119.25.66:7777
samp Arizona Role Play | Brainburg 218/996 San Andreas
Join 185.169.134.45:7777
samp UN Player Roleplay | Descargar versi?n 0.3.DL 217/738 LS / SF / LV / VC
Join 198.27.119.60:7777
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • Ðîê • Ìàãèÿ • Áàéêåðû • 211/500 OCTPOB
Join 46.174.54.184:7777
samp [OS] Old-School RolePlay - 0.3.7 Client 205/500 OS Republic
Join 91.134.156.45:7777
mta CIT Cops 'n' Robbers, Gang Wars, Civilians | cit2.net | EN/AR/RU/TR/+7 more languages 199/2000 CIT
Join 94.23.158.180:22003
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 2 | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 197/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 95.213.255.83:7772
samp nephrite | ruby server 181/1000 LS/LV/SF
Join 93.119.25.112:7777
mta ● BRASILEIROS VIVENDO NO STYLO ● ~Play/Freeroam 『 Gangs - Policias - Eventos 』 175/1000 None
Join 167.114.6.170:22003
samp Arizona Role Play | Phoenix 168/996 San Andreas
Join 185.169.134.3:7777
samp Diamond Role Play | Onyx 168/1000 Diamond RolePlay
Join 5.254.105.202:7777
samp Àáñîëþò ÄÌ Ïëåé | GTA-SAMP.RU « ] ÐÓÑ [ » 142/1000 Russia/DM/Race/Drift/RP/RPG
Join 95.213.255.83:7777
samp GTA TARO ?͹?Ź? 24 ?.?. 141/300 San Andreas
Join 45.64.184.199:5555
samp GTA Torcidas 141/600 San Andreas
Join 192.99.94.236:7771
samp UIF - New mode: Protect the President 139/700 UIF build 132
Join 51.254.85.134:7776
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news