search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp •  • ÑËÀÂÀ ÊÏÑÑ •  • ÒÎÏ-1 • 493/500 ©MAGNUS EDIT©
Join 94.142.139.11:7777
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 1 | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 468/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 95.213.255.83:7771
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 457/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp RUSSIAN[CCCP_2]SERVER 456/500 •°[CCCP_2]°•
Join 94.142.139.11:7001
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 3 | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 416/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 95.213.255.83:7773
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 4 | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 406/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 95.213.255.83:7774
rust Rustopia |US| 375/94 Procedural Map
Join 74.91.125.225:28026
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 2 | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 371/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 95.213.255.83:7772
rust Rustafied.com - Medium 324/200 Procedural Map
Join 74.91.122.115:28069
samp Dewolt-Rp | 11 lvl 500kk +5 donate(Àäìèíêè, Ëèäåðê 308/500 San Andreas
Join 212.109.218.185:7777
samp ???????[????_2]?????? 304/500 |[.::]RUSSIAN[::.]|
Join 94.142.139.11:7771
samp FZ Roleplay [S5] Rol en espa?ol 298/600 LS / SF / LV
Join 149.56.218.168:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 298/600 San Andreas
Join 158.69.175.174:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 298/600 San Andreas
Join 158.69.175.175:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 298/600 San Andreas
Join 158.69.175.165:7777
samp FZ Roleplay [S5] Rol en espa?ol 296/600 LS / SF / LV
Join 149.56.218.191:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 294/600 San Andreas
Join 158.69.175.163:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 294/600 San Andreas
Join 158.69.175.171:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 294/600 San Andreas
Join 158.69.175.169:7777
samp Asgard Role Play | Áîíóñ íîâè÷êàì 278/300 San Andreas
Join 176.32.36.27:7777
mta [BETA] MTA Battlegrounds SQUAD server [PUBG, Battle Royale] 264/300 None
Join 79.137.97.7:22003
rust Reddit.com/r/PlayRust - US 257/200 Procedural Map
Join 63.251.20.23:28015
samp nephrite | ruby server - server update 254/1000 LS/LV/SF
Join 93.119.25.112:7777
samp GTA:SA DayZ Zombies! {Go go go!} 242/500 [RUS/ENG]
Join 31.210.173.177:7797
samp UN Player Roleplay | Crea tu destino 235/450 LS / SF / LV
Join 198.27.127.45:7777
samp UN Player Roleplay | Crea tu destino 234/450 LS / SF / LV
Join 167.114.28.245:7777
samp UN Player Roleplay | Crea tu destino 234/450 LS / SF / LV
Join 198.27.126.2:7777
samp UN Player Roleplay | Crea tu destino 234/450 LS / SF / LV
Join 167.114.28.247:7777
samp UN Player Roleplay | Crea tu destino 234/450 LS / SF / LV
Join 167.114.112.45:7777
ts3 UN Player - Creada por y para los gamers 231/450
Join 198.27.86.151:9987
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news