search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp Diamond Role Play | Ruby | X2 ???????? 1000/1000 Diamond RolePlay
Join 194.61.44.68:7777
samp Arizona RP | Yuma | X3 Payday! 1000/1000 San Andreas
Join 185.169.134.107:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 966/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7771
samp RADMIR RolePlay | ??????: 05 | [x2 ????] 904/1000 Russia
Join 193.70.125.136:7777
samp Diamond Role Play | Amber | X2 ???????? 884/1000 Diamond RolePlay
Join 194.61.44.67:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 04 | [x2 ????] 877/1000 Russia
Join 51.38.143.197:7777
samp SA:RP [Dupli Respekti,3x za igrace <level 20] 829/1000 SkillArenica
Join 51.89.25.168:7777
samp Diamond Role Play | Emerald | X2 ???????? 820/1000 Diamond RolePlay
Join 194.61.44.61:7777
samp [BS] Balkan School | Event "Pronadji vozilo" 18h 784/990 BS Republic
Join 178.32.125.55:7778
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 781/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7773
samp RADMIR RolePlay | ??????: 03 | [x2 ????] 753/1000 Russia
Join 51.38.143.196:7777
mta MTA Province-RP #1 [gtaprovince.ru] [voice] 747/750 None
Join 185.71.66.80:22003
samp blue.bugged.ro | Giftbox | Summer Quests 745/1000 LS, LV, SFs
Join 193.203.39.42:7777
samp Samp-Rp.Ru Revolution 735/1000 Russia
Join 185.169.134.11:7777
samp Rina Roleplay ~ www.rina-roleplay.com/net [TR/Turk 734/1000 San Andreas
Join 54.36.126.214:7777
samp Evolve-Rp.Ru | Server: 01 | x2 PayDay 706/1000 San Andreas
Join 185.169.134.67:7777
samp ruby.nephrite.ro - Daily quests crates 698/1000 LS/LV/SF
Join 193.203.39.36:7777
samp | Trinity Roleplay ¹1 | 687/970 Trinity World
Join 185.169.134.84:7777
samp B-Zone: RPG Server 1 - FUZIUNE! 686/1000 LS-LV-SF
Join 193.203.39.13:7777
mta MTA Province-RP #5 [gtaprovince.ru] [voice] 682/750 None
Join 185.71.66.66:22003
samp RADMIR RolePlay | ??????: 06 | [x2 ????] 676/1000 Russia
Join 193.70.125.137:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 671/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7774
samp Diamond Role Play | Crystal | X2 ???????? 670/1000 Diamond RolePlay
Join 194.61.44.64:7777
samp B-Zone: RPG Server 2 - FUZIUNE! 649/1000 LS-LV-SF
Join 193.203.39.14:7777
samp Diamond Role Play | Sapphire | X2 ???????? 647/1000 Diamond RolePlay
Join 5.254.123.6:7777
samp Advance RolePlay Blue | X2 ???? 618/1000 Advance Country
Join 5.254.104.135:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 616/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7772
samp Evolve-Rp.Ru | Server: 03 | x2 PayDay 587/1000 San Andreas
Join 185.169.134.91:7777
samp OG-Times RPG | Earth - Hot Pursuit Quest / Giftbox 553/1000 San Andreas
Join 193.203.39.49:7777
mta MTA Province-RP #2 [gtaprovince.ru] [voice] 526/750 None
Join 185.71.66.70:22003
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news