search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp SA:RP [Dupli Respekti,3x za igrace <level 20] 1000/1000 SkillArenica
Join 178.33.1.223:7777
samp SA:RP [Dupli Respekti,3x za igrace <level 20] 1000/1000 SkillArenica
Join 87.98.188.113:7777
samp SA:RP [Dupli Respekti,3x za igrace <level 20] 999/1000 SkillArenica
Join 178.33.18.90:7777
samp SA:RP [Dupli Respekti,3x za igrace <level 20] 999/1000 SkillArenica
Join 176.31.198.242:7777
samp nephrite | ruby server 894/1000 LS/LV/SF
Join 93.119.25.112:7777
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 1 | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 891/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 95.213.255.83:7771
samp blue.bugged.ro [5 ANI DE BUGGED.RO] 889/1000 LS, LV, SFs
Join 93.119.25.66:7777
samp Samp-Rp.Ru Revolution 824/1000 Russian
Join 185.169.134.11:7777
samp OG-Times RPG | Earth Server 783/1000 San Andreas
Join 93.119.25.79:7777
samp white.bugged.ro [5 ANI DE BUGGED.RO] 762/1000 LS, LV, SF
Join 93.119.26.236:7777
samp Advance RolePlay 9 | Chocolate Server 690/1000 Advance Country
Join 5.254.104.139:7777
mta CIT Cops 'n' Robbers, Gang Wars, Civilians | cit2.net | EN/AR/RU/TR/+7 more languages 686/2000 CIT
Join 94.23.158.180:22003
samp [BS] Balkan School | Aktivna igra - /aktivnaigra 679/993 BS Republic
Join 178.32.125.55:7778
samp Diamond Role Play | Emerald 638/1000 Diamond RolePlay
Join 5.254.123.2:7777
samp Diamond Role Play | Amber 631/1000 Russian
Join 5.254.105.203:7777
samp | Trinity Roleplay ¹1 | 629/970 Trinity World
Join 178.32.204.129:7777
samp Evolve-Rp.Ru | Server: 02 | Àêöèÿ: x3 618/1000 San Andreas
Join 91.134.210.2:7777
samp B-Zone: RPG Server 2 [0.3.7] 605/1000 LS-LV-SF
Join 89.33.242.97:7777
minecraft -]-- MineLegacy --[- NoDupe,Clans,Spleef,Casino,Parkour,HungerGames 588/1500 BotFilter_by_vk.com/Leymooo_s
Join 46.105.77.64:25565
samp Evolve-Rp.Ru | Server: 01 | Àêöèÿ: x3 550/1000 San Andreas
Join 91.134.210.1:7777
mta SeeMTA v3 || www.see-game.com 514/750 San Andreas
Join 164.132.205.112:22003
samp UIF - The funniest SA-MP server [English] 510/700 UIF build 127
Join 51.254.85.134:7776
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 3 | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 509/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 95.213.255.83:7773
samp •  •ÈÃÐÎÂÎɕ  • ÌÛ ÒÎÏ • 496/500 ©MAGNUS EDIT©
Join 94.142.139.11:7777
mta PYLife ❰❰ Play Your Life ❱❱ Polski Serwer RPG @ServerProject.pl 491/510 RPG + PRACE
Join 94.23.95.132:22444
samp Advance RolePlay 1 | Red Server 489/1000 Advance Country
Join 5.254.104.131:7777
samp black.bugged.ro [5 ANI DE BUGGED.RO] 487/1000 LS, LV
Join 93.119.25.16:7777
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 4 | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 481/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 95.213.255.83:7774
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 456/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
rust Rustafied.com - EU Main 448/144 Procedural Map
Join 31.186.251.11:28065
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news