search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 1 | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 872/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 95.213.255.83:7771
samp Arizona RP | Scottdale | X2 Payday! 799/996 San Andreas
Join 185.169.134.43:7777
samp Arizona RP | Mesa | X2 Payday! 760/996 Russian
Join 185.169.134.59:7777
samp Arizona RP | Tucson | X2 Payday! 756/996 San Andreas
Join 185.169.134.4:7777
samp Arizona RP | Phoenix | X2 Payday! 735/996 San Andreas
Join 185.169.134.3:7777
samp Arizona RP | Chandler | X2 Payday! 705/996 San Andreas
Join 185.169.134.44:7777
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 3 | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 689/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 95.213.255.83:7773
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 4 | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 605/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 95.213.255.83:7774
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 2 | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 527/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 95.213.255.83:7772
samp Diamond Role Play | Amber 510/1000 Diamond RolePlay
Join 5.254.105.203:7777
samp [R-RP] ????? /bonus ? ?????? ???????? ??????? 495/500 San Andreas
Join 81.176.176.19:7777
samp Diamond Role Play | Radiant 475/1000 Diamond RolePlay
Join 5.254.123.3:7777
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 456/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp | Trinity Roleplay ¹1 | 452/971 Trinity World
Join 185.169.134.84:7777
samp Diamond Role Play | Emerald 447/1000 Diamond RolePlay
Join 5.254.123.2:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 418/600 San Andreas
Join 192.99.185.94:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 416/600 San Andreas
Join 149.56.80.139:7777
samp [BS] Balkan School | Snizenje -50%! 401/991 BS Republic
Join 178.32.125.55:7778
samp UIF Unlimited Edition [build 135] 393/700 UIF build 135
Join 51.254.85.134:7776
samp OG-Times RPG | Earth Server - Summer Quest / Giftb 345/1000 San Andreas
Join 93.119.25.79:7777
samp Diamond Role Play | Trilliant 344/1000 Diamond RolePlay
Join 5.254.123.4:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 344/600 San Andreas
Join 149.56.126.102:7777
samp Diamond Role Play | Crystal 330/1000 Diamond RolePlay
Join 5.254.123.5:7777
samp [SA:RP] Srecan rodjendan Monchy! Nagrade 21h! 319/1000 SkillArenica
Join 87.98.188.113 :7777
samp | Trinity Roleplay ¹2 | 317/970 Trinity World
Join 185.169.134.85:7777
samp Revent Role Play | ÀÊÖÈß x2 [EXP] 314/1000 All San Andreas
Join 213.32.112.224:7777
samp FZ Roleplay [S2] Rol en espa?ol 309/600 San Andreas
Join 192.99.185.111:7777
samp °•°RUSSIAN[ÑÑÑÐ_2]SERVER°•° 304/500 °•°SAMP 0.3E°•°
Join 94.142.139.11:7771
samp FZ Roleplay [S5] Rol en espa?ol 303/600 LS / SF / LV
Join 149.56.218.162:7777
samp FZ Roleplay [S5] Rol en espa?ol 301/600 LS / SF / LV
Join 149.56.218.170:7777
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news