search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 915/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7771
samp Arizona RP | Scottdale | ??????????! 870/1000 San Andreas
Join 185.169.134.43:7777
samp Arizona RP | Tucson | ??????????! 856/1000 Russian
Join 185.169.134.4:7777
samp Arizona RP | Yuma | ??????????! 837/1000 San Andreas
Join 185.169.134.107:7777
samp Arizona RP | Chandler | ??????????! 823/1000 Russian
Join 185.169.134.44:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 05 809/1000 Russia
Join 193.70.125.136:7777
samp Arizona RP | Phoenix | ??????????! 791/1000 San Andreas
Join 185.169.134.3:7777
samp [BS] Balkan School | Event Vicevi 20h 783/990 BS Republic
Join 178.32.125.55:7778
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 781/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7773
samp SA:RP 30 posto popusta na uplate! Bugfixes! 756/1000 SkillArenica
Join 51.89.25.168:7777
samp Arizona RP | Saint Rose | ??????????! 738/1000 San Andreas
Join 185.169.134.5:7777
samp Arizona RP | Brainburg | ??????????! 718/1000 Russian
Join 185.169.134.45:7777
samp B-HOOD RPG - Summer Quest / New Update 648/1000 LV/LS
Join 193.203.39.47:7777
samp jade.nephrite.ro - Happy Holiday! 643/1000 LS/LV/SF
Join 193.203.39.37:7777
samp Evolve-Rp.Ru | Server: 01 | Client: 0.3.7 621/1000 San Andreas
Join 185.169.134.67:7777
samp Samp-Rp.Ru Revolution 617/1000 Russia
Join 185.169.134.11:7777
samp Arizona RP | Red-Rock | ??????????! 613/1000 San Andreas
Join 185.169.134.61:7777
samp Evolve-Rp.Ru | Server: 02 | Client: 0.3.7 598/1000 San Andreas
Join 185.169.134.68:7777
samp | Trinity Roleplay ¹1 | 598/970 Trinity World
Join 185.169.134.84:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 03 594/1000 Russia
Join 51.38.143.196:7777
samp Advance RolePlay 5 | Blue Server 589/1000 Advance Country
Join 5.254.104.135:7777
mta MTA Province-RP #1 [gtaprovince.ru] [voice] 568/750 None
Join 185.71.66.80:22003
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 564/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7774
samp SanTrope RolePlay | Àêöèÿ õ2 | SA:MP ANDROID 557/750 San Andreas
Join 37.230.139.49:7777
mta SeeMTA v3 || www.see-game.com 550/830 San Andreas
Join 145.239.149.158:22003
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 543/600 San Andreas
Join 192.99.185.80:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 543/600 San Andreas
Join 192.99.185.88:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 543/600 San Andreas
Join 192.99.185.94:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 541/600 San Andreas
Join 192.99.185.92:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 512/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 185.71.66.95:7772
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news