search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

4
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp •• ÂÂÅÄÈ /GIVEADM È ÏÎËÓ×È ÀÄÌÈÍ-ÏÐÀÂÀ 170/355 San Andreas
Join 46.174.55.168:7777
mta MTA:SA Türkiye Istanbul Gaming [Turkish-Turkey] 170/1453 None
Join 185.185.232.226:22003
samp • Pears Project [ 1 ] • 169/800 SA Pears 3
Join 176.32.37.62:7777
mta Radmir | Server 2 167/500 None
Join 145.239.131.119:22003
samp Samp-Dm.Ru | PUBG + ????? + ????? + ????? 166/400 Russia
Join 176.32.36.98:7777
rust MAGIC RUST #1 [ X2 | KITS | TP | SOLO ] Wipe 18.07 164/200 Procedural Map
Join 185.97.254.127:10000
samp [EN] Welcome to Los Santos 2 (Singleplayer feature 163/300 San Andreas
Join 91.134.209.1:7777
samp [EN] Welcome to Los Santos 2 (Singleplayer feature 163/300 San Andreas
Join 178.32.234.16:7777
samp [EN] Welcome to Los Santos 2 (Singleplayer feature 162/300 San Andreas
Join 91.134.209.3:7777
samp - Genuine Role Play | Client 0.3.7 [X2EXP] 161/400 Los Santos
Join 62.122.214.182:7777
samp [ETRP]Mega|12lvl 120kk,20k|(ADM,LID) 161/350 San Andreas
Join 37.230.162.217:7777
samp [EN] Welcome to Los Santos 2 (Singleplayer feature 160/300 English
Join 91.134.209.2:7777
samp Florida RP •áåñïëàòíàÿ õåëïåðêà âñåì (/florida!) 159/300 .::State Florida::.
Join 217.106.106.122:7777
samp | Trinity RPG | 159/500 Trinity World
Join 185.169.134.83:7777
samp Monser DeathMatch | Server One 158/250 Ghetto
Join 176.32.37.37:7777
samp « CRIMINAL RP » | ÀÄÌ + ËÈÄ [ÐÀÇÄÀ×À] 155/555 San Andreas
Join 46.174.55.245:7777
ts3 [BS] Balkan School Community 155/350
Join 217.182.9.85:9994
rust Rustafied.com - Medium 153/200 Procedural Map
Join 74.91.122.115:28069
mta PYLife ❰❰ Play Your Life ❱❱ Polski Serwer RPG @ServerProject.pl 151/170 RPG + PRACE
Join 94.23.115.59:22444
mta X Project [Role Play] ОПЫТ X2. 150/1000 None
Join 51.38.143.240:22003
samp Sarg.lt | Reikalingas 0.3.7 klientas 149/600 San Andreas
Join 151.80.109.75:7777
mta CCDplanet official MTA:SA server #6 [РУС] 148/500 None
Join 147.135.202.199:22003
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð 2 •  • ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ •  • 148/498 SEKTOR
Join 46.174.50.223:7777
mta PYLife ❰❰ Play Your Life ❱❱ Polski Serwer RPG @ServerProject.pl 147/170 RPG + PRACE
Join 94.23.95.132:22444
samp [CZ/SK/EN] Welcome to Los Santos - GTA-MP.CZ 146/300 Czech Slovak English SK
Join 91.134.209.27:7777
samp OS:RP | 2 x $ + 2 x RP | Za 3-4 dana UPDATE! 146/500 OS Republic
Join 91.134.156.45:7777
samp TRAINING 145/500 San Andreas
Join 37.230.162.117:7777
samp Advance RolePlay Chocolate | X2 ???? 145/1000 Russian
Join 5.254.104.139:7777
samp [CZ/SK/EN] Welcome to Los Santos - GTA-MP.CZ 144/300 San Andreas
Join 178.32.234.18:7777
samp Grand Role Play | Saturn (????????? ?????) 143/1000 San Andreas
Join 37.230.139.37:7777
Game Server Name Players Map     IP:Port
4
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news