search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

7
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp [SF] >> HappyJob: Kosac Trave, Welcome! 43/500 NC/FC/MC
Join 87.98.168.44:7777
samp Brasil Play Life - [Editamos RG] [1 Ano Online] 41/230 San Andreas
Join 149.56.84.3:7777
samp RPG.Rumble.Ro | Sambata ORA 21:30 BIG BONUS 40/150 San Andreas
Join 193.203.39.81:7777
samp GTALG.LT || ?ven?i? belaukiant 40/200 San Fierro
Join 91.211.244.140:7777
samp « SGL RP » | Íàáîð Ëèäåðîâ è Àäìèíîâ! 39/60 San Andreas
Join 46.105.180.204:7778
samp (FR) LEROLEPLAY.FR - Be All You Can't Be 39/500 San Andreas
Join 149.202.64.55:1200
samp Surv-Zone | 1 | DayZ | ????? 38/105 Survival
Join 54.38.219.137:7777
samp °•.°•.|Drift -->Friends<-- dm 2k19|.•°.•° [0.3e] 38/50 RUS•UA•ENG
Join 95.216.6.122:7416
samp Los Santos Roleplay/Cops/Robbers [0.3.7] 38/200 San Andreas
Join 37.187.77.206:7777
samp .:: GTA-City Reallife ::. | DOUBLE EXP! 37/375 San Andreas
Join 5.83.160.105:7777
samp •• LeimaN •• Äðèôò+ DeathMatch •• 37/100 San Andreas
Join 176.32.36.18:7777
samp [FG] - Fusion Gaming RPG | MoneyUp -> 21h 37/500 Fusion City
Join 91.134.193.97:7777
samp • Amazing Zombie • ÇÎÌÁÈ ÑÅÐÂÅÐ • 36/200 San Andreas
Join 194.61.44.100:7777
samp ÀÄÌÈÍÊÀ 11 LVL ÏÐÈ ÂÕÎÄÅ | VKCOIN, ÑÅÌÜÈ 36/100 San Andreas
Join 194.67.195.138:7777
samp CrazyBob's Cops And Robbers 2 (0.3.7) 36/200 Las Venturas
Join 167.114.42.237:7777
samp Z.O.N.A. 36/300 San Andreas
Join 46.174.48.184:7777
samp ART RolePlay | Àêöèÿ x2 EXP äëÿ íîâè÷êîâ! 35/200 San Andreas
Join 46.174.48.216:7777
samp •••••• PÓCCKÈÉ ÄPÈÔT CEPBEP •••••• [Unicorn] 35/100 Entserv 0.5 backup
Join 176.32.36.246:7777
samp [SL] Story Life | Dupli EXP za igrace level < 10 35/150 San Andreas
Join 193.70.72.221:7777
samp Las-Venturas.LT | 0.3.7 klientas 34/300 Las Venturas
Join 137.74.4.21:7777
samp - Trinty Role Play - [Bonus/On][Leader/test] 34/40 Georgia
Join 217.106.106.178:7114
samp  ??????? ????? ? SAINT  33/1000 SAINT DRIFT
Join 185.231.155.185:6666
samp • FREAT RP | ÁÎÍÓÑ: 10 LVL, 100KK, 25K DONATE • 32/222 San Andreas
Join 46.174.50.193:7777
samp Rls.lt 0.3.7 | Realus Lietuvos Serveris 32/300 San-Fierro
Join 137.74.4.4:7777
samp U L T I M A T E >> HappyJob x HappyHours [x2] 31/200 San Andreas
Join 46.105.52.161:7777
samp Arizona Role Play | Unit 31/997 Russia
Join 217.106.104.111:7777
samp [0.3.7/DL] MovieServer Reloaded | ReloadedServer.c 30/60 -
Join 51.254.139.153:7777
samp ??????? ????? ??????? / ???????? 30/80 San Andreas
Join 176.32.39.163:7777
samp « ATLANT-RP » | Áîíóñ: 10lvl 30kk 5000 Donate 30/100 San Andreas
Join 176.32.36.130:7777
samp RED-ZONE RPG | 40 ON MG BONUS + LIDERI 29/100 San Andreas
Join 193.203.39.160:7777
Game Server Name Players Map     IP:Port
7
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news