search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Server Name Players Map     IP:Port
samp Arizona Role Play | Tucson 996/1000 San Andreas
Join 185.169.134.4:7777
samp Arizona Role Play | Yuma 986/1000 San Andreas
Join 185.169.134.107:7777
samp Diamond Role Play | Sapphire | ??????????! 966/1000 Diamond RolePlay
Join 51.75.33.153:7777
samp Diamond Role Play | Amber | ??????????! 891/1000 Diamond RolePlay
Join 51.83.207.242:7777
samp Diamond Role Play | Gold | ??????????! 884/1000 Diamond RolePlay
Join 51.75.33.154:7777
samp Diamond Role Play | Emerald | ??????????! 839/1000 Diamond RolePlay
Join 51.83.207.240:7777
samp Diamond Role Play | Trilliant | ??????????! 805/1000 Diamond RolePlay
Join 51.75.33.152:7777
samp Arizona Role Play | Scottdale 805/1000 San Andreas
Join 185.169.134.43:7777
samp Diamond Role Play | Ruby | ??????????! 788/1000 Diamond RolePlay
Join 51.83.207.243:7777
samp Diamond Role Play | Crystal | ??????????! 745/1000 Diamond RolePlay
Join 51.83.207.241:7777
samp Arizona Role Play | Mesa 741/1000 San Andreas
Join 185.169.134.59:7777
samp Arizona Role Play | Surprise 739/1000 San Andreas
Join 185.169.134.109:7777
samp Arizona Role Play | Phoenix 718/1000 San Andreas
Join 185.169.134.3:7777
samp Arizona Role Play | SaintRose 692/1000 San Andreas
Join 185.169.134.5:7777
samp Arizona Role Play | Red-Rock 678/1000 San Andreas
Join 185.169.134.61:7777
samp Arizona Role Play | Glendale 672/1000 San Andreas
Join 185.169.134.171:7777
samp Arizona Role Play | Chandler 672/1000 San Andreas
Join 185.169.134.44:7777
samp Arizona Role Play | Brainburg 660/1000 San Andreas
Join 185.169.134.45:7777
samp Jogjagamers Reality Project 613/700 San Andreas
Join 139.99.125.54:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | SA-MP.RU 613/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7771
samp Arizona Role Play | Kingman 610/1000 San Andreas
Join 185.169.134.172:7777
samp Arizona Role Play | Prescott 604/1000 San Andreas
Join 185.169.134.166:7777
samp B-Zone: RPG Server 1 458/1000 LS-LV-SF
Join 193.203.39.13:7777
samp [BS] Balkan School | Event "Zadnji preziveli" 19h 457/995 BS Republic
Join 178.32.125.55:7778
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 454/900 San Andreas
Join 192.99.185.83:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 454/900 San Andreas
Join 192.99.185.80:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 454/900 San Andreas
Join 192.99.185.88:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 454/900 San Andreas
Join 192.99.185.94:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 450/900 San Andreas
Join 192.99.185.81:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 450/900 San Andreas
Join 66.70.203.214:7777
Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news