search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

2
...
Server Name Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 585/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7772
samp B-HOOD RPG - New Update - Autumn Quest 578/1000 LV/LS
Join 193.203.39.47:7777
samp Flin RP | SA:MP Mobile | X3 DONATE + EXP 577/1000 San Andreas
Join 185.97.255.59:7771
samp Evolve-Rp.Ru | Server: 03 | x2 PayDay 557/1000 San Andreas
Join 185.169.134.91:7777
mta MTA Province-RP #2 [gtaprovince.ru] [voice] 547/750 None
Join 185.71.66.70:22003
mta CCDplanet official MTA:SA server #2 [РУС] 498/500 None
Join 176.31.72.92:22003
samp OG-Times RPG | Earth - Hot Pursuit Quest / Giftbox 485/1000 San Andreas
Join 193.203.39.49:7777
samp •°™<<R•E•A•N•I•M•A•T•O•R>>™°• 0.3.E 474/500 Russian|Ukraine
Join 94.103.87.197:7777
mta SeeMTA v3 || www.see-game.com 473/750 San Andreas
Join 145.239.149.158:22003
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 457/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp Revent Role Play [revent-rp.ru] 450/1000 All San Andreas
Join 213.32.112.224:7777
mta CCDplanet official MTA:SA server #1 [РУС] 449/500 None
Join 91.134.194.204:22003
mta MTA Province-RP #3 [gtaprovince.ru] [voice] 429/750 None
Join 185.71.66.79:22003
mta GTA Battlegrounds [PUBG, SQUAD, №1 (FPP TEST)] 409/1000 None
Join 88.198.26.107:22003
samp Advance RolePlay Red | X2 ???? 395/1000 Advance Country
Join 5.254.104.131:7777
mta MTA Province-RP #6 [gtaprovince.ru] [voice] 374/750 None
Join 185.71.66.81:22003
mta MTA Province-RP #4 [gtaprovince.ru] [voice] 361/750 None
Join 185.71.66.64:22003
samp        ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ • BLESSED  356/500 BLESSED DRIFT
Join 185.231.155.185:1488
mta Radmir | Server 1 353/500 None
Join 145.239.131.136:22003
samp GalaxY I (0.3.7) [RUS/UA] | ??????????! 346/1000 San Andreas
Join 176.32.39.200:7777
mta »» 4Life «« Polski Serwer RPG w nowoczesnym wydaniu « mta4life.pl | ServerProject » 323/600 None
Join 137.74.7.181:22110
ts3 ???? INFINITY TeamSpeak???? 320/512
Join 185.211.247.26:9987
mta CCDplanet official MTA:SA server #4 [РУС] 317/500 None
Join 178.33.131.104:22003
mta CCDplanet official MTA:SA server #3 [РУС] 314/500 None
Join 91.134.194.196:22003
mta CIT Cops 'n' Robbers, Gang Wars, Civilians | cit2.net | EN/AR/RU/TR/+7 more languages 305/2000 CIT
Join 94.23.153.11:22003
mta CCDplanet official MTA:SA server #5 [РУС] 301/500 None
Join 91.134.194.212:22003
samp Samp-Rp.Ru Legacy 299/1000 Russia
Join 185.169.134.22:7773
mta FFS Gaming DM/Race/DD/Hunter/Shooter/Stuntage/Trials/HP/RUN/CW/PTP/CarBall/Training/Minigames 288/4096 None
Join 164.132.203.95:22003
samp UIF - United Islands Freeroam (Multi Mode) 271/500 UIF build 143
Join 51.254.85.134:7776
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • Ìàãè÷åñêèé îñòðî⠕  • 267/500 OCTPOB
Join 46.174.54.184:7777
Server Name Players Map     IP:Port
2
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news