search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Server Name Players Map     IP:Port
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 578/600 San Andreas
Join 192.99.185.92:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 571/600 San Andreas
Join 192.99.185.80:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 571/600 San Andreas
Join 192.99.185.88:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 569/600 San Andreas
Join 192.99.185.94:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 568/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 85.119.149.82:7773
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 456/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp Arizona Role Play | Scottdale 389/1000 San Andreas
Join 185.169.134.43:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 380/600 San Andreas
Join 149.56.126.127:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 380/600 San Andreas
Join 149.56.126.102:7777
mta GTA Battlegrounds [PUBG, SQUAD, №1 (FPP TEST)] 349/1000 None
Join 88.198.26.107:22003
mta [BR / 3.0] ✖ BRASIL SERVER REALISTA ✖ ~ FIVEM / RPG ~ ❱❱ [BSR CITY] ❱❱ 321/1000 None
Join 54.39.123.238:22003
samp Cidade Vida Real RPG ® | Server: 4 | #HeavyHost 317/500 Los Katchorros
Join 149.56.181.16:7777
samp Cidade Vida Real RPG ® | Server: 4 | #HeavyHost 317/500 Portugu?s - Brasil
Join 158.69.184.6:7777
samp Cidade Vida Real RPG ® | Server: 4 | #HeavyHost 314/500 Portugu?s - Brasil
Join 167.114.34.216:7777
samp Arizona Role Play | Tucson 313/1000 San Andreas
Join 185.169.134.4:7777
samp °•°RUSSIAN[ÑÑÑÐ_2]SERVER°•° 303/500 °•°SAMP 0.3E°•°
Join 94.142.139.11:7771
samp Arizona Role Play | Mesa 296/1000 Russian
Join 185.169.134.59:7777
samp Arizona Role Play | Chandler 275/1000 Russian
Join 185.169.134.44:7777
samp FZ Roleplay [S5] Rol en espa?ol 262/600 LS / SF / LV
Join 149.56.218.175:7777
samp FZ Roleplay [S5] Rol en espa?ol 262/600 LS / SF / LV
Join 149.56.218.162:7777
samp Arizona Role Play | Red-Rock 260/1000 San Andreas
Join 185.169.134.61:7777
samp FZ Roleplay [S5] Rol en espa?ol 260/600 LS / SF / LV
Join 149.56.218.170:7777
samp UIF - United Islands Freeroam [build 138] 258/600 UIF build 138
Join 51.254.85.134:7776
samp SanTrope RolePlay | Àêöèÿ õ2 | SA:MP ANDROID 254/750 San Andreas
Join 213.32.116.173:7777
rust Rustafied.com - Medium 254/200 Procedural Map
Join 74.91.122.115:28069
mta MTA Province-RP #1 [gtaprovince.ru] [voice] 251/750 None
Join 185.71.66.80:22003
samp Arizona Role Play | Brainburg 241/1000 San Andreas
Join 185.169.134.45:7777
samp OG-Times RPG | Earth - Easter Quest / Giftbox 230/1000 San Andreas
Join 193.203.39.49:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 03 | [x2 ????] 225/1000 Russia
Join 51.38.143.196:7777
samp Brasil Play Shox RPG [PT/BR] [Portugu?s] 210/400 Portugu?s | Brasil
Join 158.69.184.5:7777
Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news