search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 662/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7773
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 655/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7771
samp Arizona Role Play | Scottdale 578/1000 San Andreas
Join 185.169.134.43:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 542/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7774
samp ???? ??????? 12??? ?????? ???? 501/500 San Andreas
Join 217.106.106.66:7777
samp •Relax | Ñåðâåð ïðîäà¸òñÿ vk.com/david_2• 494/500 .::Saint-Tropez::.
Join 217.106.104.98:7777
samp Arizona Role Play | Yuma 490/1000 San Andreas
Join 185.169.134.107:7777
samp [BS] Balkan School | www.balkan-school.com 489/999 BS Republic
Join 178.32.125.55:7778
samp •°™<<R•E•A•N•I•M•A•T•O•R>>™°• 0.3.E 468/500 Russian|Ukraine
Join 94.103.87.197:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 05 460/1000 Russia
Join 193.70.125.136:7777
samp Arizona Role Play | Tucson 458/1000 Russian
Join 185.169.134.4:7777
samp Arizona Role Play | Chandler 457/1000 San Andreas
Join 185.169.134.44:7777
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 456/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp Arizona Role Play | Mesa 447/1000 San Andreas
Join 185.169.134.59:7777
samp SA:RP [Dupli Respekti,3x za igrace <level 20] 420/1000 SkillArenica
Join 51.89.25.168:7777
samp Arizona Role Play | Brainburg 419/1000 San Andreas
Join 185.169.134.45:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 401/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7772
samp Arizona Role Play | Phoenix 392/1000 San Andreas
Join 185.169.134.3:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 03 354/1000 Russia
Join 51.38.143.196:7777
samp SanTrope RolePlay | SA:MP ANDROID 349/750 San Andreas
Join 213.32.116.173:7777
samp Arizona Role Play | Red-Rock 342/1000 San Andreas
Join 185.169.134.61:7777
samp B-HOOD RPG Server (panel.b-hood.ro) - New Update 333/1000 LV/LS
Join 193.203.39.47:7777
samp Advance RolePlay 5 | Blue Server 322/1000 Advance Country
Join 5.254.104.135:7777
mta MTA Province-RP #1 [gtaprovince.ru] [voice] 321/750 None
Join 185.71.66.80:22003
samp Evolve-Rp.Ru | Server: 01 | Client: 0.3.7 314/1000 San Andreas
Join 185.169.134.67:7777
samp Sirex RP | ????? /sirex ? ?????? ???????? 308/500 .::State Sirex::.
Join 217.106.104.107:7777
samp ???????[????_2]?????? 303/500 .::Russian::.
Join 94.142.139.11:7771
samp Samp-Rp.Ru Revolution 284/1000 Russia
Join 185.169.134.11:7777
samp jade.nephrite.ro - special quest (balloons) 283/1000 LS/LV/SF
Join 193.203.39.37:7777
mta CCDplanet official MTA:SA server #2 [РУС] 283/500 None
Join 176.31.72.92:22003
Game Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news