search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Map     IP:Port
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 606/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7773
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 593/600 San Andreas
Join 192.99.185.80:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 593/600 San Andreas
Join 192.99.185.88:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 593/600 San Andreas
Join 192.99.185.94:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 592/600 San Andreas
Join 192.99.185.92:7777
samp ???? ??????? 12??? ?????? ???? 501/500 San Andreas
Join 217.106.106.66:7777
samp •Relax | Ñåðâåð ïðîäà¸òñÿ vk.com/david_2• 494/500 .::Saint-Tropez::.
Join 217.106.104.98:7777
samp •°™<<R•E•A•N•I•M•A•T•O•R>>™°• 0.3.E 459/500 Russian|Ukraine
Join 94.103.87.197:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 456/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 185.71.66.95:7774
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 456/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp [BS] Balkan School | www.balkan-school.com 445/1000 BS Republic
Join 178.32.125.55:7778
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 427/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7771
samp Cidade Vida Real RPG ® | Server: 4 | #HeavyHost 413/500 Los Katchorros
Join 149.56.181.16:7777
samp Cidade Vida Real RPG ® | Server: 4 | #HeavyHost 413/500 Portugu?s - Brasil
Join 158.69.184.6:7777
samp Cidade Vida Real RPG ® | Server: 4 | #HeavyHost 406/500 Los Katchorros
Join 167.114.34.216:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 382/600 San Andreas
Join 149.56.126.127:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 382/600 San Andreas
Join 149.56.126.102:7777
mta 『V / 3.0』 ✱ BRASIL SERVER REALISTA ✱ 『FIVEM / RPG』 ➠ 『BSR-CITY』 356/550 None
Join 54.39.123.238:22003
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 338/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7772
mta GTA Battlegrounds [PUBG, SQUAD, №1 (FPP TEST)] 315/1000 None
Join 88.198.26.107:22003
samp Sirex RP | ????? /sirex ? ?????? ???????? 309/500 .::State Sirex::.
Join 217.106.104.107:7777
samp RUSSIAN[????_2]SERVER 304/500 [????_2]
Join 94.142.139.11:7771
samp Brasil Play Shox RPG [Editamos RG] [2 Anos ON] 294/400 Portugu?s | Brasil
Join 158.69.184.5:7777
samp FZ Roleplay [S5] Rol en espa?ol 254/600 LS / SF / LV
Join 149.56.218.170:7777
samp FZ Roleplay [S5] Rol en espa?ol 248/600 LS / SF / LV
Join 149.56.218.175:7777
samp FZ Roleplay [S5] Rol en espa?ol 248/600 LS / SF / LV
Join 149.56.218.162:7777
samp GTA:SA DayZ Zombies! {!!! 0.3.7 !!!} 246/500 DayZ
Join 185.229.121.119:7797
mta CIT Cops 'n' Robbers, Gang Wars, Civilians | cit2.net | EN/AR/RU/TR/+7 more languages 234/2000 CIT
Join 94.23.153.11:22003
samp OG-Times RPG | Earth Server - Update! 230/1000 San Andreas
Join 193.203.39.49:7777
mta ※ BRASILEIROS VIVENDO NO STYLO ※ ~PLAY/FREEROAM 【 Gangs - Policias - Eventos 】 229/1000 None
Join 158.69.121.75:22003
Game Server Name Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news