search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 3 | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 553/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 95.213.255.83:7773
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 1 | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 542/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 95.213.255.83:7771
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 4 | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 468/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 95.213.255.83:7774
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 457/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 420/600 San Andreas
Join 149.56.80.139:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 420/600 San Andreas
Join 192.99.185.94:7777
samp FZ Roleplay [S2] Rol en espa?ol 329/600 San Andreas
Join 192.99.185.111:7777
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 2 | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 327/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 95.213.255.83:7772
samp °•°RUSSIAN[ÑÑÑÐ_2]SERVER°•° 303/500 °•°SAMP 0.3E°•°
Join 94.142.139.11:7771
samp Asgard Role Play | Áîíóñ íîâè÷êàì 283/300 San Andreas
Join 176.32.36.27:7777
samp OG-Times RPG | Earth Server - Daily Reward 256/1000 San Andreas
Join 93.119.25.79:7777
samp SA:RP [Dupli Respekti,3x za igrace <level 20] 245/1000 SkillArenica
Join 87.98.188.113 :7777
samp FZ Roleplay [S5] Rol en espa?ol 238/600 LS / SF / LV
Join 149.56.218.170:7777
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • www.samp-sektor.ru • 238/500 OCTPOB
Join 46.174.54.184:7777
samp Diamond Role Play | Quartz 225/1000 Diamond RolePlay
Join 5.254.105.204:7777
samp [BS] Balkan School | www.balkan-school.com 219/995 BS Republic
Join 178.32.125.55:7778
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 213/600 San Andreas
Join 149.56.126.102:7777
samp Arizona Role Play | Brainburg 205/996 San Andreas
Join 185.169.134.45:7777
samp Arizona Role Play | Phoenix 196/996 San Andreas
Join 185.169.134.3:7777
samp Arizona Role Play | Saint Rose 196/996 San Andreas
Join 185.169.134.5:7777
samp Àáñîëþò ÄÌ Ïëåé | GTA-SAMP.RU « ] ÐÓÑ [ » 175/1000 Russia/Race/Drift/RP/RPG/DM
Join 95.213.255.83:7777
samp UIF - New mode: Protect the President 168/700 UIF build 132
Join 51.254.85.134:7776
samp Old-School RP | Snizenje donacija do 27.04. 164/500 OS Republic
Join 91.134.156.45:7777
samp FZ Roleplay [BR] Rol em português 148/550 SA - BR/PT
Join 167.114.73.109:7777
samp blue.bugged.ro 148/1000 LS, LV, SFs
Join 93.119.25.66:7777
samp UN Player Roleplay | Descargar versi?n 0.3.DL 142/736 LS / SF / LV / VC
Join 198.27.119.60:7777
samp UN Player Roleplay | Descargar versi?n 0.3.DL 141/736 LS / SF / LV / VC
Join 167.114.112.45:7777
samp Dreamworld RPG Macedonia | www.dw-game.info 136/1000 Macedonia
Join 176.57.128.242:7777
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð 2 •  • ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ •  • 135/500 SEKTOR
Join 46.174.50.223:7777
samp GTA TARO ?͹?Ź? 24 ?.?. 131/300 San Andreas
Join 45.64.184.199:5555
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news