search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 1000/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7771
samp SA:RP [Dupli Respekti,3x za igrace <level 20] 1000/1000 SkillArenica
Join 51.89.25.168:7777
samp Arizona RP | Chandler | X2 Payday! 1000/1000 San Andreas
Join 185.169.134.44:7777
samp Arizona RP | Tucson | X2 Payday! 1000/1000 San Andreas
Join 185.169.134.4:7777
samp Arizona RP | SaintRose | X2 Payday! 1000/1000 San Andreas
Join 185.169.134.5:7777
samp SA:RP [Dupli Respekti,3x za igrace <level 20] 999/1000 SkillArenica
Join 51.89.25.172:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 05 | [x2 ????] 999/1000 Russia
Join 193.70.125.136:7777
samp Arizona RP | Phoenix | X2 Payday! 998/1000 San Andreas
Join 185.169.134.3:7777
samp Diamond Role Play | Emerald | VOICE 998/1000 Diamond RolePlay
Join 194.61.44.61:7777
samp Evolve-Rp.Ru | Server: 01 | x2 PayDay 998/1000 San Andreas
Join 185.169.134.67:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 02 | [x2 ????] 997/1000 Russia
Join 51.75.47.150:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 04 | [x2 ????] 997/1000 Russia
Join 51.38.143.197:7777
samp Arizona RP | Red-Rock | X2 Payday! 997/1000 San Andreas
Join 185.169.134.61:7777
samp Diamond Role Play | Trilliant | VOICE 997/1000 Diamond RolePlay
Join 5.254.123.4:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 06 | [x2 ????] 995/1000 Russia
Join 193.70.125.137:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 03 | [x2 ????] 994/1000 Russia
Join 51.38.143.196:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 993/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7773
samp [BS] Balkan School | Event "Pronadji vozilo" 19h 993/1000 BS Republic
Join 178.32.125.55:7778
samp Online RolePlay | S1 | Àêöèÿ X2 962/1000 San Andreas
Join 137.74.60.209:7777
samp Diamond Role Play | Amber | VOICE 944/1000 Diamond RolePlay
Join 194.61.44.67:7777
samp Samp-Rp.Ru Revolution 930/1000 Russia
Join 185.169.134.11:7777
samp Diamond Role Play | Ruby | VOICE 864/1000 Diamond RolePlay
Join 194.61.44.68:7777
samp | Trinity Roleplay ¹1 | 864/970 Trinity World
Join 185.169.134.84:7777
samp blue.bugged.ro | Giftbox | Winter Quests 850/1000 LS, LV, SFs
Join 193.203.39.42:7777
samp Flin Mobile | Happy Birthday [X2 Day] 787/1000 San Andreas
Join 185.97.255.59:7771
samp Diamond Role Play | Crystal | VOICE 768/1000 Diamond RolePlay
Join 194.61.44.64:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 767/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7774
samp B-HOOD RPG | Winter Quest #1 751/1000 LV/LS
Join 193.203.39.47:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 721/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 185.71.66.95:7772
samp Advance RolePlay Blue | X2 ???? 717/1000 Advance Country
Join 5.254.104.135:7777
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news