search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 664/600 San Andreas
Join 149.56.80.139:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 664/600 San Andreas
Join 192.99.185.94:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 593/600 San Andreas
Join 149.56.126.102:7777
samp FZ Roleplay [S2] Rol en espa?ol 557/600 San Andreas
Join 192.99.185.111:7777
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 1 | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 465/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 95.213.255.83:7771
samp FZ Roleplay [S5] Rol en espa?ol 458/600 LS / SF / LV
Join 149.56.218.170:7777
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 457/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp DreamWorld RPG Macedonia - Vikend x2 438/1000 Macedonia
Join 176.57.128.242:7777
samp FZ Roleplay [BR] Rol em português 408/550 SA - BR/PT
Join 167.114.73.109:7777
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 3 | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 397/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 95.213.255.83:7773
samp Cidade Vida Real RPG ® | Server: 4 | #HeavyHost 396/500 Los Katchorros
Join 167.114.34.216:7777
samp UN Player Roleplay | Descargar versi?n 0.3.DL 354/741 LS / SF / LV / VC
Join 167.114.112.45:7777
samp UN Player Roleplay | Descargar versi?n 0.3.DL 353/741 LS / SF / LV / VC
Join 198.27.119.60:7777
samp ???????[????_2]?????? 303/500 |[.::]RUSSIAN[::.]|
Join 94.142.139.11:7771
samp [BS] Balkan School | www.balkan-school.com 282/994 BS Republic
Join 178.32.125.55:7778
samp Asgard Role Play | Áîíóñ íîâè÷êàì 280/300 San Andreas
Join 176.32.36.27:7777
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 4 | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 280/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 95.213.255.83:7774
samp GTA Torcidas - [Site: www.gtatorcidas.net] 276/500 San Andreas
Join 192.99.94.236:7771
samp UIF Unlimited Edition [build 134] 273/500 UIF build 134
Join 51.254.85.134:7776
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 2 | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 259/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 95.213.255.83:7772
samp OG-Times RPG | Earth Server - Daily Reward 241/1000 San Andreas
Join 93.119.25.79:7777
samp Brasil Play Life © | Update (22/05) 215/300 San Andreas
Join 198.50.224.191:7777
samp Diamond Role Play | Quartz 200/1000 Diamond RolePlay
Join 5.254.105.204:7777
samp SA:RP Server Restartovan! 195/1000 SkillArenica
Join 87.98.188.113 :7777
samp Diamond Role Play | Onyx 195/1000 Diamond RolePlay
Join 5.254.105.202:7777
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • Êâåñòû • Çîìáè • Ìàãèÿ 183/500 OCTPOB
Join 46.174.54.184:7777
samp blue.bugged.ro 183/1000 LS, LV, SFs
Join 93.119.25.66:7777
samp Cidade Vida Real RPG ® | Server: 1 | #HeavyHost 173/500 Los Katchorros
Join 158.69.39.196 :7777
samp .:: » SuperDanova Freeroam (Español - 0.3.7) « :: 172/500 SDF v8.7
Join 142.44.251.43:8888
samp Advanced Roleplay | SA-MP 0.3.DL-R1 172/400 San Andreas
Join 198.27.95.178:7777
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news