search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | SA-MP.RU 1000/1000 Russian/???????/???????
Join 185.71.66.95:7771
samp Arizona RP | Red-Rock | X4 Payday! 1000/1000 San Andreas
Join 185.169.134.61:7777
samp Arizona RP | Tucson | X4 Payday! 1000/1000 San Andreas
Join 185.169.134.4:7777
samp Arizona RP | Mesa | X4 Payday! 1000/1000 San Andreas
Join 185.169.134.59:7777
samp Arizona RP | SaintRose | X4 Payday! 1000/1000 San Andreas
Join 185.169.134.5:7777
samp Arizona RP | Winslow | X4 Payday! 999/1000 San Andreas
Join 185.169.134.173:7777
samp Arizona RP | Glendale | X4 Payday! 999/1000 San Andreas
Join 185.169.134.171:7777
samp Arizona RP | Surprise | X4 Payday! 999/1000 San Andreas
Join 185.169.134.109:7777
samp Arizona RP | Yuma | X4 Payday! 999/1000 San Andreas
Join 185.169.134.107:7777
samp Arizona RP | Phoenix | X4 Payday! 999/1000 San Andreas
Join 185.169.134.3:7777
samp Arizona RP | Scottdale | X4 Payday! 999/1000 San Andreas
Join 185.169.134.43:7777
samp Arizona RP | Show-Low | X4 Payday! 998/1000 San Andreas
Join 80.66.82.190:7777
samp Arizona RP | Kingman | X4 Payday! 998/1000 San Andreas
Join 185.169.134.172:7777
samp Arizona RP | Chandler | X4 Payday! 998/1000 San Andreas
Join 185.169.134.44:7777
samp Arizona RP | Brainburg | X4 Payday! 998/1000 San Andreas
Join 185.169.134.45:7777
samp Arizona RP | Gilbert | X4 Payday! 997/1000 San Andreas
Join 80.66.82.191:7777
samp Arizona RP | Payson | X4 Payday! 997/1000 San Andreas
Join 185.169.134.174:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 02 | [x2 ????] 965/1000 Russia
Join 185.169.134.140:7777
samp Rodina RP | ???????? ????? | ?4 Payday! 826/1000 San Andreas
Join 185.169.134.62:8904
samp Evolve-Rp.Ru | Server: Saint-Louis | x2 PayDay 765/1000 San Andreas
Join 185.169.134.67:7777
samp | Trinity Roleplay ¹1 | 754/970 Trinity World
Join 185.169.134.84:7777
samp Jogjagamers Reality Project 746/800 San Andreas
Join 139.99.125.54:7777
samp ONLINE RP | NEVADA | Àêöèÿ X2 739/1000 San Andreas
Join 80.66.82.243:7777
samp ???????? Role Play | ?????? ?????? | X2 ?????! 668/1000 Russia
Join 46.174.50.145:7777
samp Advance RolePlay Blue | X2 Exp 658/1000 Advance Country
Join 54.37.142.74:7777
samp B-Zone RPG1 640/1000 LS-LV-SF
Join 193.203.39.13:7777
samp Rodina RP | ????? ????? | ?4 Payday! 607/1000 San Andreas
Join 185.169.134.60:8904
samp Rodina RP | ??????????? ????? | ?4 Payday! 593/1000 San Andreas
Join 185.169.134.163:7777
samp Rodina RP | ????????? ????? | ?4 Payday! 587/1000 San Andreas
Join 185.169.134.108:7777
samp Samp-Rp.Ru Revolution | Boost X2 and Donate X2 558/1000 Russia
Join 95.181.158.63:7777
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news