search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | SA-MP.RU 651/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7771
samp [BS] Balkan School | Event "Zadnji Preziveli" 20h 461/1000 BS Republic
Join 37.230.137.174:7778
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | SA-MP.RU 345/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 185.71.66.95:7773
samp Samp-Rp.Ru Revolution | X2 boost and X2 donate 321/1000 Russia
Join 95.181.158.64:7777
samp Samp-Rp.Ru Revolution | X2 boost and X2 donate 316/1000 Russia
Join 95.181.158.63:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | SA-MP.RU 269/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7772
samp Center-RP | 10lvl 100kk 50k DM (???????) 266/300 Russian
Join 176.32.37.191:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | SA-MP.RU 212/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7774
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • Ïèòîìöû • Êðûëüÿ • Ìàãè 174/500 OCTPOB
Join 46.174.54.184:7777
samp Samp-Rp.Ru Legacy | X2 boost and X2 donate 173/1000 Russia
Join 95.181.158.78:7777
samp GalaxY I (0.3.7) [RUS/UA] 172/1000 San Andreas
Join 176.32.39.200:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ëèòèóì | SA-MP.RU 163/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7775
samp PERFECT RP 01 155/1000 Russia
Join 176.32.39.161:7777
samp RUSSIA RP | Novosibirsk | 10lvl, 99kk, 25k Donate 145/600 San Andreas
Join 62.122.214.40:7777
samp PDRP BRILLIANT | ÁÎÍÓÑ | ÌÍÎÃÎ ÁÀÁËÀ | ÀÄÌ/ËÈÄ 121/500 San Andreas
Join 46.174.54.175:7777
samp ZARA | Nedelja 21h - > MoneyUP + RespectUP 121/1000 Yugoslavia
Join 46.174.53.195:7777
samp PDRP GOLD | 9 ??? | 50 ?? | ????? 120/500 San Andreas
Join 62.122.214.204:7777
samp PAYDAY RP| ÀÄÌ/ËÈÄ | ÁÎÍÓÑ 118/500 San Andreas
Join 46.174.54.102:7777
samp OnyX - ???? ?????/12lvl/ADM/LID 111/300 San Andreas
Join 46.174.53.247:7777
samp Empire -(ADM,LID)12lvl 120kk,20k Donate 110/450 San Andreas
Join 46.174.49.142:7777
samp «Life ROLE PLAY» Áîíóñ:120kk,12lvl ÀÄÌ/ËÈÄ 107/250 San Andreas
Join 46.174.53.91:7777
samp •[0.3.7]•ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ ÑÅÐÂÅÐ • RDS • | Àêöèÿ x2 107/250 San Andreas
Join 46.174.55.87:7777
samp [ETRP]Mega|12lvl 120kk,20k|(ADM,LID) 107/350 San Andreas
Join 37.230.162.217:7777
samp - Excellent Dreams Role Play™ | VOICE 105/350 Los Santos
Join 46.174.54.192:7777
samp RUSSIA RP | Petersburg | 10lvl, 99kk, 25k Donate 105/600 San Andreas
Join 46.174.53.214:7777
samp Monser DeathMatch | Server One 103/300 Ghetto
Join 37.230.162.179:7777
samp TRAINING - SANDBOX 101/500 San Andreas
Join 37.230.162.117:7777
samp HYPE|12LVL, 120KK, ??????????? ?? ???? 101/300 San Andreas
Join 46.174.55.190:7777
samp RUSSIA RP | Moscow | 10lvl, 99kk, 25k Donate 100/600 San Andreas
Join 46.174.53.218:7777
samp REFLEX RP l ÁÎÍÓÑ: 10ËÂË, 99KK, 25K DM 98/555 San Andreas
Join 194.93.2.156:7777
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news