search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 1 | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 971/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 95.213.255.83:7771
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 3 | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 753/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 95.213.255.83:7773
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 4 | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 694/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 95.213.255.83:7774
samp GalaxY I (0.3.7) [RUS/UA] 642/1000 San Andreas
Join 176.32.39.200:7777
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 2 | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 467/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 95.213.255.83:7772
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 456/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp Samp Virtual Life | FLORIDA | x2 EXP + x3 DONATE 335/500 San Andreas
Join 176.32.39.131:7777
samp ???????[????_2]?????? 304/500 |[.::]RUSSIAN[::.]|
Join 94.142.139.11:7771
samp Monser Gang War | Server One 300/300 Ghetto
Join 176.32.37.37:7777
samp GalaxY III (0.3.7) [RUS/UA] 296/500 San Andreas
Join 176.32.39.198:7777
samp Adrenaline RP 10lvl 120kk 20k DONATE (???????) 280/500 Russia
Join 176.32.37.27:7777
samp Asgard Role Play | Áîíóñ íîâè÷êàì 276/300 San Andreas
Join 176.32.36.27:7777
samp Àáñîëþò ÄÌ Ïëåé | GTA-SAMP.RU « ] ÐÓÑ [ » 262/1000 Russia/RP/RPG/DM/Race/Drift
Join 95.213.255.83:7777
samp Last Alive | Open Testing 256/1000 San Andreas
Join 37.230.228.54:7777
samp « Capital-Rp » | Áîíóñ: 10ëâë,30kk,15000äîíàòà 253/600 San Andreas
Join 176.32.37.251:7777
samp Samp-Dm.Ru | PUBG + ????? + ????? + ????? 248/500 Russia
Join 176.32.36.98:7777
samp           • PÓCCKÈÉ ÄPÈÔT CEPBEP • RDS • DM • 223/310 • Drift • Derby •DM
Join 176.32.36.131:7777
samp Simple Role Play l 9lvl 25kk 500donate [0.3.7] 220/601 RUlUAlKZlBL
Join 176.32.36.43:7777
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • www.samp-sektor.ru • 219/500 OCTPOB
Join 46.174.54.184:7777
samp AVENUE ROLEPLAY | ?????? ???? ??????? /rubla 189/333 Samp RP
Join 176.32.37.3:7777
samp Monser Gang War | Server Two 184/300 Ghetto
Join 176.32.39.185:7777
samp ACTIVE ROLEPLAY » +10 ÐÓÁ ÊÀÆÄÛÉ ×ÀÑ! ÓÑÏÅÉ! « 180/400 San Andreas
Join 176.32.37.14:7777
samp Samp Virtual Life | NEVADA | x2 EXP + x3 DONATE 172/500 San Andreas
Join 176.32.39.133:7777
samp ????? /HACK ??? /VK ? ?????? ??????? 166/250 Russian
Join 176.32.37.18:7777
samp Monser Gang War | Server Three 165/300 Ghetto
Join 176.32.36.229:7777
samp « Center-Rp » | Áîíóñ: 10ëâë,70kk,50000äîíàòà 163/299 Russian
Join 176.32.36.88:7777
samp GalaxY II (0.3.7) [RUS/UA] 159/500 San Andreas
Join 176.32.39.199:7777
samp A.A. RolePlay | ?????? 01 | ????-?? ?????? 149/1000 Russia AA RolePlay
Join 83.222.116.222:1111
samp Smit Rp | Bonus: Money 999999999 | ???????!! 147/500 San Andreas
Join 176.32.37.15:7777
samp •[0.3.7]• ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ ÑÅÐÂÅÐ •• MDS •• 141/200 San Andreas
Join 217.106.104.85:7777
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
adv

Advertisement

news

Game-State's news