search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp B-HOOD RPG | Activity Bonus Update 1000/1000 LV/LS/SF
Join 193.203.39.46:7777
samp Arizona Role Play | Yuma 1000/1000 San Andreas
Join 185.169.134.107:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 05 | [x2 ????] 1000/1000 Russia
Join 193.70.125.136:7777
samp Arizona Role Play | Mesa 1000/1000 San Andreas
Join 185.169.134.59:7777
samp Arizona Role Play | Scottdale 998/1000 San Andreas
Join 185.169.134.43:7777
samp [SA] 20h Nagrade! Srecan rodjendan Edinu! 996/1000 SkillArenica
Join 51.89.25.168:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 04 | [x2 ????] 985/1000 Russia
Join 51.38.143.197:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | SA-MP.RU 966/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7771
samp Arizona Role Play | Phoenix 959/1000 San Andreas
Join 185.169.134.3:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 03 | [x2 ????] 953/1000 Russia
Join 51.38.143.196:7777
samp Arizona Role Play | Chandler 933/1000 San Andreas
Join 185.169.134.44:7777
samp Arizona Role Play | Red-Rock 904/1000 San Andreas
Join 185.169.134.61:7777
samp Arizona Role Play | Brainburg 904/1000 San Andreas
Join 185.169.134.45:7777
samp Arizona Role Play | Prescott 903/1000 San Andreas
Join 185.169.134.166:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 06 | [x2 ????] 872/1000 Russia
Join 193.70.125.137:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | SA-MP.RU 865/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7773
samp BLACK RUSSIA | RED 810/1000 CRMP ANDROID
Join 51.38.154.101:7777
samp Diamond Role Play | Gold 795/1000 Diamond RolePlay
Join 51.75.33.154:7777
samp [BS] Balkan School | Event "Sniper Master" 19h 787/995 BS Republic
Join 178.32.125.55:7778
samp Diamond Role Play | Ruby 779/1000 Diamond RolePlay
Join 51.83.207.243:7777
samp Online RolePlay | S1 | Àêöèÿ X2 766/1000 San Andreas
Join 137.74.60.209:7777
samp Diamond Role Play | Sapphire 756/1000 Diamond RolePlay
Join 51.75.33.153:7777
samp blue.bugged.ro 745/1000 LS, LV, SF
Join 193.203.39.42:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | SA-MP.RU 740/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7772
samp B-Zone: RPG Server 1 | May Marathon 737/1000 LS-LV-SF
Join 193.203.39.13:7777
samp Diamond Role Play | Amber 722/1000 Diamond RolePlay
Join 51.83.207.242:7777
samp Diamond Role Play | Emerald 721/1000 Diamond RolePlay
Join 51.83.207.240:7777
samp ruby.nephrite.ro - bp season 2 (week 1) 721/1000 LS/LV/SF
Join 193.203.39.36:7777
samp Diamond Role Play | Crystal 715/1000 Diamond RolePlay
Join 51.83.207.241:7777
samp Samp-Rp.Ru Revolution 687/1000 Russia
Join 185.169.134.11:7777
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news