search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

2
...
Game Server Name Map     IP:Port
samp OG-Times RPG | Earth - Hot Pursuit Quest / Giftbox 551/1000 San Andreas
Join 193.203.39.49:7777
samp B-HOOD RPG - panel.b-hood.ro 528/1000 LV/LS
Join 193.203.39.47:7777
mta SeeMTA v3 || www.see-game.com 526/750 San Andreas
Join 145.239.149.158:22003
samp | Trinity Roleplay ¹2 | 525/970 Trinity World
Join 185.169.134.85:7777
samp « WantLand RolePlay » | Áîíóñ: 60.000.000$ + 5.000 499/50 San Andreas
Join 95.216.6.122:7352
mta MTA Province-RP #2 [gtaprovince.ru] [voice] 491/750 None
Join 185.71.66.70:22003
samp •°™<<R•E•A•N•I•M•A•T•O•R>>™°• 0.3.E 474/500 Russian|Ukraine
Join 94.103.87.197:7777
mta MTA Province-RP #3 [gtaprovince.ru] [voice] 469/750 None
Join 185.71.66.79:22003
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 456/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
mta CCDplanet official MTA:SA server #2 [РУС] 440/500 None
Join 176.31.72.92:22003
mta CIT Cops 'n' Robbers, Gang Wars, Civilians | cit2.net | EN/AR/RU/TR/+7 more languages 408/2000 CIT
Join 94.23.153.11:22003
mta GTA Battlegrounds [PUBG, SQUAD, №1 (FPP TEST)] 407/1000 None
Join 88.198.26.107:22003
mta MTA Province-RP #4 [gtaprovince.ru] [voice] 401/750 None
Join 185.71.66.64:22003
samp Advance RolePlay Red | X2 ???? 374/1000 Advance Country
Join 5.254.104.131:7777
ts3 ???? INFINITY TeamSpeak???? 368/512
Join 185.211.247.26:9987
samp        ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ • BLESSED  368/500 BLESSED DRIFT
Join 185.231.155.185:1488
mta Radmir | Server 1 366/500 None
Join 145.239.131.136:22003
mta MTA Province-RP #6 [gtaprovince.ru] [voice] 365/750 None
Join 185.71.66.81:22003
samp GalaxY I (0.3.7) [RUS/UA] | ??????? (?????) 356/1000 San Andreas
Join 176.32.39.200:7777
samp UIF - United Islands Freeroam 349/500 UIF build 142
Join 51.254.85.134:7776
mta FFS Gaming DM/Race/DD/Hunter/Shooter/Stuntage/Trials/HP/RUN/CW/PTP/CarBall/Training/Minigames 337/4096 None
Join 164.132.203.95:22003
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • Ðîê • Ìàãèÿ • Áàéêåðû • 337/500 OCTPOB
Join 46.174.54.184:7777
mta »» 4Life «« Polski Serwer RPG w nowoczesnym wydaniu « mta4life.pl | ServerProject » 330/600 None
Join 137.74.7.181:22110
samp Brasil Mobile Roleplay @ SAMP Host 302/500 San Andreas
Join 149.56.85.79:7777
samp Brasil Mobile Roleplay @ SAMP Host 300/500 San Andreas
Join 142.44.247.112:7777
samp RUSSIA RP | Petersburg | 10lvl, 99kk, 25k Donate 295/600 San Andreas
Join 46.174.53.214:7777
samp Samp-Rp.Ru Legacy 294/1000 Russia
Join 185.169.134.22:7773
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 293/600 San Andreas
Join 192.99.185.92:7777
mta CCDplanet official MTA:SA server #1 [РУС] 289/500 None
Join 91.134.194.204:22003
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 287/600 San Andreas
Join 192.99.185.80:7777
Game Server Name Map     IP:Port
2
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news