search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players     IP:Port
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 564/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7773
samp [BS] Balkan School | Event "Vicevi" 18h 544/1000 BS Republic
Join 178.32.125.55:7778
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 512/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7771
samp SRP | ????? /sirex ? ?????? ???????/???????? 498/500 .::State Sirex::.
Join 217.106.104.107:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 482/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7774
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 481/600 San Andreas
Join 192.99.185.92:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 479/600 San Andreas
Join 192.99.185.80:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 479/600 San Andreas
Join 192.99.185.88:7777
samp FZ Roleplay [S1] Rol en espa?ol 479/600 San Andreas
Join 192.99.185.94:7777
samp •°™<<R•E•A•N•I•M•A•T•O•R>>™°• 0.3.E 461/500 Russian|Ukraine
Join 94.103.87.197:7777
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 457/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp ?????? ??????! ????? ?????! ?????? ????? 436/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7772
samp RADMIR RolePlay | ??????: 04 346/1000 Russia
Join 51.38.143.197:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 05 336/1000 Russia
Join 193.70.125.136:7777
samp °•°RUSSIAN[ÑÑÑÐ_2]SERVER°•° 304/500 °•°SAMP 0.3E°•°
Join 94.142.139.11:7771
samp Cidade Vida Real RPG ® | Server: 4 | #HeavyHost 302/500 Portugu?s - Brasil
Join 158.69.184.6:7777
samp Cidade Vida Real RPG ® | Server: 4 | #HeavyHost 298/500 Los Katchorros
Join 149.56.181.16:7777
samp Cidade Vida Real RPG ® | Server: 4 | #HeavyHost 297/500 Los Katchorros
Join 167.114.34.216:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 274/600 San Andreas
Join 158.69.175.162:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 274/600 San Andreas
Join 149.56.126.127:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 274/600 San Andreas
Join 149.56.126.102:7777
samp Arizona Role Play | Phoenix 252/1000 San Andreas
Join 185.169.134.3:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 01 251/1000 Russia
Join 185.169.134.115:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 02 244/1000 Russia
Join 185.169.134.116:7777
samp Arizona Role Play | Tucson 229/1000 San Andreas
Join 185.169.134.4:7777
samp OG-Times RPG | Earth Server - Summer Quest! 225/1000 San Andreas
Join 193.203.39.49:7777
samp B-Zone: RPG Server 1 - Marathon Season 3 219/1000 LS-LV-SF
Join 193.203.39.13:7777
mta GTA Battlegrounds [PUBG, SQUAD, №1 (FPP TEST)] 214/1000 None
Join 88.198.26.107:22003
samp Arizona Role Play | Mesa 214/1000 San Andreas
Join 185.169.134.59:7777
samp Arizona Role Play | Chandler 211/1000 San Andreas
Join 185.169.134.44:7777
Game Server Name Players     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news