search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

3
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
mta CIT Cops 'n' Robbers, Gang Wars, Civilians | cit2.net | EN/AR/RU/TR/+7 more languages 176/2000 CIT
Join 94.23.153.11:22003
mta MTA Province-RP #6 [gtaprovince.ru] [voice] 174/750 None
Join 185.71.66.81:22003
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • Ðîê • Ìàãèÿ • Áàéêåðû • 171/500 OCTPOB
Join 46.174.54.184:7777
samp UIF - United Islands Freeroam 170/500 UIF build 140
Join 51.254.85.134:7776
samp Advance RolePlay | Red Server 165/1000 Advance Country
Join 5.254.104.131:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 164/600 San Andreas
Join 158.69.175.162:7777
samp B-Zone: RPG Server 2 - Marathon Season 3 163/1000 LS-LV-SF
Join 193.203.39.14:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 160/600 San Andreas
Join 149.56.126.127:7777
samp FZ Roleplay [S4] Rol en espa?ol 160/600 San Andreas
Join 149.56.126.102:7777
samp RUSSIA RP | Petersburg | 10lvl, 99kk, 25k Donate 159/600 San Andreas
Join 46.174.53.214:7777
samp B-Zone: RPG Server 4 - Marathon Season 3 154/1000 LS-LV-SF
Join 193.203.39.16:7777
samp Florida RP •áåñïëàòíàÿ õåëïåðêà âñåì (/florida!) 153/300 .::State Florida::.
Join 217.106.106.122:7777
mta CCDplanet official MTA:SA server #1 [РУС] 152/500 None
Join 91.134.194.204:22003
samp Revent Role Play | Vialence | ÀÊÖÈß õ2 ÅXÐ 148/1000 All San Andreas
Join 213.32.112.224:7777
samp PAYDAY RP| ÀÄÌ/ËÈÄ | ÁÎÍÓÑ 145/800 Samp RP
Join 5.135.209.89:7777
samp RUSSIA RP | Moscow | 10lvl, 99kk, 25k Donate 144/600 San Andreas
Join 46.174.53.218:7777
samp Monser DeathMatch | Server One 142/250 Ghetto
Join 176.32.37.37:7777
mta [BR] ~ CIDADE MODERNA ~ [ROLEPLAY / FIVEM] ~ [Trabalhos ● Assaltos ● Rpg] ~ 141/400 None
Join 54.39.29.93:22003
samp PDRP BRILLIANT | ÁÎÍÓÑ | ÌÍÎÃÎ ÁÀÁËÀ | ÀÄÌ/ËÈÄ 141/500 San Andreas
Join 46.174.54.175:7777
samp Samp-Rp.Ru Legacy 140/1000 Russia
Join 185.169.134.22:7773
samp [HRP] • 99 óðîâåíü + 99999999$ + 99999 äîíàòà • 139/200 San Andreas
Join 217.106.106.75:7777
samp Canada Role Play | X2 PayDay 137/1000 Canada RolePlay
Join 46.17.43.37:7777
samp FZ Roleplay [S5] Rol en espa?ol 136/600 LS / SF / LV
Join 149.56.218.175:7777
samp FZ Roleplay [S5] Rol en espa?ol 136/600 LS / SF / LV
Join 149.56.218.162:7777
samp FZ Roleplay [S5] Rol en espa?ol 136/600 LS / SF / LV
Join 149.56.218.170:7777
csgo EU-PVP-TheCenter-CrossArk2 - (v297.64) 132/70 TheCenter
Join 31.214.160.118:27017
samp              Horizon Roleplay [hzgaming.net] 132/500 hzgaming.net
Join 213.32.6.232:7777
samp Samp-Dm.Ru | Àäñêàÿ íåäåëÿ + x2 Îïûò 132/400 Russia
Join 176.32.36.98:7777
samp Cidade Vida Real RPG ® | Server: 4 | #HeavyHost 130/500 Portugu?s - Brasil
Join 149.56.181.16:7777
samp Cidade Vida Real RPG ® | Server: 4 | #HeavyHost 130/500 Los Katchorros
Join 167.114.34.216:7777
Game Server Name Players Map     IP:Port
3
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news